beleidsnota

Strategisch plan verkeersveiligheid 2008-2020

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Rijksoverheid te Den Haag, tel. (070) 351 61 71, www.rijksoverheid.nl
Verschijningsdatum: 15 juni 2009
Aantal pagina's: 92
Download: klik hier...

Het verkeersveiligheidsbeleid in Nederland is de afgelopen jaren succesvol gebleken. Het aantal verkeersdoden en gewonden is flink gedaald. In 2003 telden we nog 1088 verkeersdoden, in 2009 kwamen 720 personen om in het verkeer. Dit is een daling van 368 slachtoffers. De manier waarop ons land de verkeersveiligheid aanpakt, krijgt wereldwijd navolging. Onder meer het Verenigd Koninkrijk ziet het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid als voorbeeld. Verkeer en Waterstaat en haar partners gaan daarom door met bewustwordingscampagnes, handhaving, infrastructurele aanpassingen en nieuwe voertuigtechnologie. Dit om de ambities voor 2020 uit de Nota Mobiliteit waar te maken: niet meer dan 500 doden en 12.250 gewonden in het verkeer.

beleidsnota