deelpublicatie artikelnummer 515

Specificaties voor materiaal en materieel – Werk in Uitvoering 96a/96b

Soort uitgave: deelpublicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 28 maart 2013
ISBN: 9789066286177
Aantal pagina's: 164
Bestellen: klik hier...

Deelpublicatie 515 (96a/96b) bevat technische objectspecificaties en functie-eisen voor materiaal en materieel bij wegwerkzaamheden op zowel autosnelwegen als wegen buiten en binnen de bebouwde kom. De vorige editie stamt uit 2005. De eisen aan materiaal en materieel waren daar beschreven vanuit de bestaande praktische kennis; ze beschreven good practice. De nieuwe uitgave is opgezet volgens de principes van Systems Engineering en de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte (beeldkwaliteitsniveaus). Beschrijvingen zijn consequent ingedeeld in een boomstructuur en hebben een eigen eis-ID, eistitel, eistekst en zo nodig een toelichting. Aan bod komen onder meer tijdelijke rijbaanverlichting, verkeerslichten en obstakelbeveiligers, informatieborden, tekstpanelen, actiewagens, barriermarkering, anti-zichtschermen, mobiele rijstrooksignalering en staat van onderhoud van materiaal met retroreflecterende afbeeldingen.

artikelnummer 515 vervangt de gelijknamige publicatie (artikelnummer 977) uit 2005