artikel

Kortdurende werkzaamheden op autosnelwegen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 15 maart 2006
Aantal pagina's: 2
Download: klik hier...

Voor kortdurende werkzaamheden (< 30 min en < 2 uur) op auto-snelwegen met wegwerkers buiten het voertuig kunnen maatregel-figuur 96a-02c en 96a-03c gebruikt worden. Bij de opmerkingen staat dat voor werkzaamheden die tussen 30 min en 2 uur duren de maat-regel aangevuld dient te worden met een langsafzetting langs het werkvak. Deze maatregel is in alle boekwerken niet uitgewerkt in een figuurtje of schets. Dit kan mede de oorzaak zijn dat hierover veel onduidelijkheid is. Dit artikel geeft een overzicht van de te nemen maatregelen voor kortdurende werkzaamheden op autosnelwegen waardoor veel onduidelijkheid weggenomen kan worden.CROW

Kortdurende werkzaamheden op autosnelwegen

artikel