deelpublicatie 519

Maatregelen op autosnelwegen 2017 – Werk in Uitvoering 96a

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 22-06-2017
ISBN: 978 90 6628 661 0
Aantal pagina's: 100
Bestellen: klik hier...

Deze publicatie bevat een grote hoeveelheid informatie en adviezen rond voorbereiding, uitvoering en beëindiging van wegafzettingen bij wegwerkzaamheden op autosnelwegen. En heeft als doel om het aantal verkeersongelukken bij wegwerkzaamheden te reduceren daarbij en tegelijkertijd de doorstroming zoveel mogelijk te handhaven.


Deze publicatie vervangt de editie uit 2013 en bevat talloze aanwijzingen voor de organisatie en de uitvoering van met name diverse soorten wegafzettingen op autosnelwegen.


Bij het samenstellen van deze publicatie is gestreefd naar een breed draagvlak onder alle belanghebbenden en naar acceptabele en specifieke eisen. Nieuwe verkeersmaatregelen zijn benoemd en ingepast, niet-actuele maatregelen zijn verwijderd. Beschrijvingen en eisen zijn zo eenvoudig mogelijk weergegeven en het aantal uitzonderingen is tot het minimum beperkt. Daarbij is uitgegaan van reeds aanwezige geaccepteerde en uitgewerkte kennis. De samenhang met andere richtlijnen is versterkt, door afstemming en verwijzingen. Discrepanties met de overige richtlijnen voor Werk in Uitvoering zijn zoveel mogelijk opgeheven. De nieuwe richtlijn is per 1 september 2017 van kracht.


Download het overzicht van wijzigingen aan de CROW publicatie 96a 2017.

 

 

deelpublicatie 519