RWS-beleidsuitgangspunten voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: RWS-DVS te Delft, tel. (088) 798 22 22, www.rijkswaterstaat.nl
Verschijningsdatum: 1 januari 2005
Aantal pagina's: 2
Download: klik hier...

Werkzaamheden op en aan het rijkswegennet dienen zo veilig mogelijk te worden uitgevoerd, met zo min mogelijk overlast en met duidelijkheid voor de weggebruiker. Hiervoor is onder andere de RWS-richtlijn opgesteld met daarin de beleidsuitgangspunten en de daarbij gestelde eisen aan het ontwerp en de inrichting van werkvakken op rijkswegen. In dit document zijn de beleidsuitgangspunten samengevat.