RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: RWS-DVS te Delft, tel. (088) 798 25 55, www.rijkswaterstaat.nl
Verschijningsdatum: 20 april 2012
Aantal pagina's: 30
Download: klik hier...

Werkzaamheden op en aan het rijkswegennet dienen zo veilig mogelijk te worden uitgevoerd, met zo min mogelijk overlast en met duidelijkheid voor de weggebruiker. Hiervoor is onder andere deze richtlijn opgesteld met daarin de beleidsuitgangspunten en de daarbij gestelde eisen aan het ontwerp en de inrichting van werkvakken op rijkswegen.
Deze richtlijn wordt verplicht voorgeschreven aan iedereen die zich bezighoudt met wegwerkzaamheden op rijkswegen. Het document is bestemd voor: planners, voorbereiders, ontwerpers, bestekschrijvers, uitvoerders en toetsers van wegwerkzaamheden op alle wegen die in beheer zijn bij Rijkswaterstaat.