document

Toepassing verlichtingswagens

Soort uitgave: document
Uitgever: RWS-DVS te Delft, tel. (088) 798 22 22, www.rijkswaterstaat.nl
Verschijningsdatum: september 2008
Bestandsgrootte: 1058
Bestandstype: pdf
Download: klik hier...
Aanvulling op de richtlijnen voor Maatregelen bij Werken in Uitvoering op Autosnelwegen, CROW-publicatiereeks 96a/96b.

Deze aanvulling op de publicatiereeks 96a/96b beschrijft de wijze waarop verlichtingswagens op autosnelwegen toegepast moeten worden en moet daarmee zorgen voor een eenduidig gebruik. Belangrijke wijziging ten opzichte van publicatiereeks 96a/96b is dat de mogelijkheid is gecreëerd het gebruik van verlichtingswagens uit te breiden tot meer dan twee uur. Voorwaarde is dat in te zetten verlichtingswagens voldoen aan de recent verschenen specificaties (zie hieronder). Deze aanvullende richtlijn is vanaf heden van kracht. De status is gelijk aan die van de publicatiereeks 96a/96b zelf.

 

Specificaties verlichtingswagens Aan verlichtingswagens van Rijkswaterstaat worden meer eisen gesteld dan aan verlichtingswagens van derden, bijvoorbeeld waar het gaat om onderhoudbaarheid. Daarom zijn de minimale functionele en enkele technische eisen van verlichtingswagens, voor toepassing op autosnelwegen, vastgelegd in twee documenten: - Verlichtingswagen; functionele en technische specificatie (extern): eisen waaraan verlichtingswagens van derden moeten voldoen om op autosnelwegen toegepast te mogen worden.

- Verlichtingswagen; functionele en technische specificatie (intern): eisen waaraan verlichtingswagens van Rijkswaterstaat moeten voldoen.RWS-DVS

Toepassing verlichtingswagens