document

Feedback snelheden met mobiel trajectmeetsysteem

Soort uitgave: document
Uitgever: RWS-DVS te Delft, tel. (088) 798 22 22, www.rijkswaterstaat.nl
Verschijningsdatum: 15 februari 2007
Bestandsgrootte: 1558
Bestandstype: pdf
Download: klik hier...

 

Bij wegwerkzaamheden houden de weggebruikers zich meestal niet aan de snelheid. Afhankelijk van het moment van de dag rijdt 1/3, overdag, tot de helft in de nacht van de passanten harder dan de voorgeschreven snelheid. Vast staat dat het te hard rijden voor de wegwerkers een belangrijke oorzaak is dat ze zich onveilig voelen. Daarnaast is het te hard rijden ook voor weggebruikers onveilig. Voor Rijkswaterstaat is dit aanleiding geweest een proef te organiseren waarin weggebruikers feedback kregen. Op een tekstkar stond het kenteken met de gereden snelheid zodra er harder dan de voorgeschreven limiet. Vooraan in het werkvak is over 300 tot 500 meter de trajectsnelheid bepaald die op de tekstkar 120 meter daarachter verscheen.
 
Het onderzoek heeft aangetoond dat het geven van feedback binnen een werkvak mogelijk is. Datacommunicatie en kentekenherkenning kunnen binnen de enkele seconden die daarvoor beschikbaar zijn. Het systeem functioneert zowel overdag als in de nacht.
 
Positief is dat meer passanten zich aan de geldende snelheidslimiet houden bij een tweede of derde passage. Dit onderzoek is alleen ontoereikend om dit effect zuiver aan de feedback toe te schrijven. De acceptatie door weggebruikers en werkers is groot. Alle betrokkenen zien het als een nuttige maatregel. Dit blijkt ook uit de interviews die zijn gehouden. Positief is ook dat er geen negatieve bijeffecten zijn waargenomen. De proef was zo opgezet dat bij iedere verstoring de pilot kon worden onderbroken. Hiertoe is geen enkel moment aanleiding geweest.
 

Het systeem werkt nog niet vlekkeloos. De herkenningsgraad van kentekens moet nog verbeteren. Voor een geslaagde meting moet op beide locaties het kenteken worden herkend. Nu wordt in het beste geval van 55% van de passanten op beide plaatsen de kentekens herkend, in het slechtste geval loopt dit zelfs terug tot beneden de 20%. Het opstellen van de apparatuur neemt nog te lange tijd in beslag. Ook het constateren van storingen en verhelpen daarvan is neemt nog meer dan een halve dag in beslag.