document

Informatievoorziening ter plaatse bij verkeersmaatregelen t.b.v. wegwerkzaamheden

Soort uitgave: document
Uitgever: RWS-DVS te Delft, tel. (088) 798 22 22, www.rijkswaterstaat.nl
Verschijningsdatum: 21 augustus 2006
Aantal pagina's: 14
Download: klik hier...

In het kader van Groot Onderhoud 2006 is de instructie voor de inzet van tekstwagens en/of informatieborden aangescherpt. Er zal o.a. vaker gecommuniceerd worden m.b.v. tekstwagens of tekstborden naar de weggebruiker en de lijst met standaard teksten is herzien en aangevuld.