document

Slim reizen langs wegwerkzaamheden

Soort uitgave: document
Uitgever: RWS-DVS te Delft, tel. (088) 798 22 22, www.rijkswaterstaat.nl
Verschijningsdatum: 13 juni 2007
Aantal pagina's: 25
Download: klik hier...

 

In deze Routebeschrijving met bijbehorende Routekaart 'Slim reizen langs wegwerkzaamheden' is een samenhangend overzicht gegeven van de beschikbare hand- en werkboeken op dat gebied. De hand- en werkboeken zijn erop gericht om de verkeershinder voor de weggebruiker tijdens grootschalige werkzaamheden zo beperkt mogelijk te houden.
 
Het doel van de Routebeschrijving is tweeledig:
- het bieden van een integraal overzicht van de werkstappen die gezet moeten worden om de extra verkeershinder tijdens wegwerkzaamheden te beperken, en daarvoor; 
- het geven van de routebeschrijving door de beschikbare hand- en werkboeken.