artikel 06a

Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 12 oktober 2007
Aantal pagina's: 8
Download: klik hier...

In CROW-publicatie 96b wordt niet uitgebreid ingegaan op maatregelen voor het in- en uitrijden van werkvakken en er zijn ook geen figuren opgenomen. Het in- en uitrijden behoort tot de werkzaamheden en moet dus per definitie binnen het werkvak worden uitgevoerd. Dit houdt in dat de maatregelen bij wegwerkzaamheden zodanig moeten zijn uitgevoerd dat de voorzieningen voor het in- en uitrijden van een werkvak integraal daarin zijn opgenomen. Een uitzondering geldt voor de situatie waarbij voor de bereikbaarheid van een werkvak een afzonderlijke bouwweg of tijdelijke weg wordt aangelegd, die als een (bouw)uitrit of als een gewone wegaansluiting wordt gerealiseerd. In dit artikel wordt een aanzet gegeven voor maatregelen ten behoeve van het in- en uitrijden van werkvakken.CROW

Maatregelen bij in- en uitrijden werkvakken

artikel 06a