artikel 06b

Maatregelen bij tijdelijke (bouw)uitritten

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 12 oktober 2007
Aantal pagina's: 7
Download: klik hier...

De CROW-publicatie 96b wordt vaak ook geraadpleegd voor de uitwerking van maatregelen bij tijdelijke (bouw)uitritten. In de publicatie wordt echter niet uitgebreid ingegaan op maatregelen voor het in- en uitrijden van tijdelijke (bouw)uitritten. Maatregelen voor het in- en uitrijden van tijdelijke (bouw)uitritten kunnen bestaan uit een opening in het bouwhek tot een tijdelijke bouwweg die aansluit op een bestaande weg. In dit artikel wordt een aanzet gegeven voor maatregelen bij tijdelijke (bouw)uitritten. Met tijdelijke (bouw)uitritten worden ook de eventuele afzonderlijke inritten en uitritten bedoeld in situaties waar het werkverkeer niet op dezelfde plaats het bouwterrein op en af rijdt.CROW

Maatregelen bij tijdelijke (bouw)uitritten

artikel 06b