artikel 06d

Maatvoering in- en uitvoegstroken bij wegwerkzaamheden en bij tijdelijke (bouw)uitritten

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 12 oktober 2007
Aantal pagina's: 4
Download: klik hier...

De in- en uitvoegstroken worden gebruikt door een specifiek doelgroep, het werkverkeer. Van deze doelgroep mag worden verwacht dat zij goed anticiperen op de tijdelijke situatie en op deze in- en uitvoegstroken een ander gedrag vertonen dan op de 'normale' in- en uitvoegstroken. Zo mag worden verondersteld dat het werkverkeer al direct bij het begin van een uitvoegstrook zal uitvoegen en niet nog op het laatste moment. Ook zal het werkverkeer vaker de hele lengte van de invoegstrook gebruiken en niet direct bij het begin proberen in te voegen. Om die reden worden voor het bepalen van de vormgeving en maatvoering van in- en uitvoegstroken voor werkverkeer aangescherpte uitgangspunten gehanteerd.CROW

Maatvoering in- en uitvoegstroken bij wegwerkzaamheden en bij tijdelijke (bouw)uitritten

artikel 06d