publicatie

Voorschrift Veilig Werken Tram

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Stichting railAlert te Utrecht, tel. (030) 287 44 81, www.railalert.nl
Verschijningsdatum: 1 oktober 2017
Aantal pagina's: 36
Download: klik hier...

Belangrijke wetten in het kader van de veiligheid bij werken op en rond railinfrastructuur zijn:

  • Spoorwegwet
  • Arbowet
  • Wet lokaal spoor (nog niet van kracht)


Voor de spoorwegwet: link naar wetten.overheid.nl
Op de site van Inspectie Leefomgeving en Transport treft u een overzicht van overige wetten en besluiten.

 

Regelgeving (bindend)
Stichting railAlert heeft, binnen de wettelijke kaders, regelgeving vastgesteld voor de railinfrabranche. Deze regelgeving is bindend voor het werken op of rond het spoor.


Met het Voorschrift Veilig Werken Tram (VVW-Tram) hebben de Lokaal Spoorbedrijven met de spoorbranche een belangrijke stap gezet in de uniformering en verbetering van de voorschriften voor het veilig werken op en rond trambanen in Nederland.

 

publicatie