Praktijkcursus PP2
'Geboden en verboden in het verkeer'
Inleiding
 • Maximum snelheid, verplichte rijrichting, verboden in te halen, verboden te keren etc. Dankzij een verkeersbord weet je wat je als weggebruiker moet doen of niet mag doen. Van alle verkeerstekens die we tegenkomen op de weg hebben de gebods- en verbodsborden de meest juridische waarde. Als je je hier niet aan houdt kan je een verkeersboete krijgen. De wegbeheerder moet toepassing van deze borden dus goed overwegen bij zijn in acht te nemen zorgplicht. Deze cursus helpt je bij het maken van de juiste keuzes. We behandelen de verkeersborden die zijn vastgesteld in bijlage I, behorende bij het RVV 1990, hoofdstukken A tot en met G.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor verkeerskundige medewerkers wegbeheer van de Nederlandse gemeenten en provincies, wijkagenten en uitvoerders verkeerstekens. Ook voor iedereen met raakvlakken op het gebied van beheer en onderhoud van verkeerstekens is deze cursus interessant.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Wanneer zijn gebods- en verbodsborden nodig?
  2. Hoe beoordeel je deze verkeerstekens op functionaliteit en effectiviteit?
  3. Wat zijn hun plaatsings- en uitvoeringsregels?
  4. In welke situaties zijn deze borden overbodig?
Inhoud
 • Je leert in deze cursus om de verkeersborden die zijn vastgesteld in bijlage I, behorende bij het RVV 1990, hoofdstukken A tot en met G op een juiste wijze toe te passen. Behandeld worden:

  • A-Snelheid
  • B-Voorrang
  • C-Geslotenverklaring
  • D-Rijrichting
  • E-Parkeren
  • F-Overige geboden en verboden
  • G-Verkeersregels
Methode
 • Tijdens elke cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door veel oefeningen.

Resultaat
 • Na afloop van de cursus ben je in staat om de verkeersborden die zijn vastgesteld in bijlage I, behorende bij het RVV 1990, hoofdstukken A tot en met G op een juiste wijze toe te passen.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 5 dagen, die op locatie beginnen om 8.30 uur en eindigen om 16.30 uur, met een mogelijke uitloop tot 17.00 uur.

  De cursus wordt online gegeven in 10 dagdelen die beginnen om 08.00 uur en eindigen om 12.00 uur met een mogelijke uitloop tot 12.30 uur.

  Tussen de dagen zit een periode van 1 week, zodat je voldoende tijd hebt om de opgedane kennis eigen te maken en het opgegeven huiswerk te maken.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Je kan de cursus op locatie volgen in 5 dagen of online in 10 dagdelen. De kosten van deze cursus komen voor deelname op locatie op € 1.900,00
  of € 1.880,00 voor deelname online (incusief verzendkosten van het cursusmateriaal).

  Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursusdagen op locatie wordt gezorgd voor koffie en thee. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

  Na afloop ontvang je een certificaat bij het behalen van een voldoende voor de gegeven toetsen en anders een bewijs van deelname. Dit wordt vermeld op een opleidingspas.

Benodigde voorkennis
 • Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Erkenning
Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang