Cursus PP4
'Beheer en onderhoud verkeerstekens'
Inleiding
 • Op wegen worden onder verantwoordelijkheid van de wegbeheerder veel verkeersborden geplaatst teneinde een veilig en gewenst verkeersgedrag van de weggebruiker te bewerkstelligen. In de praktijk blijkt dat veel borden door verschillende oorzaken slecht leesbaar en zichtbaar zijn en/of niet op de juiste wijze zijn geplaatst. Wat is de staat van onderhoud en wat kost het onderhoud van borden?


  Deze cursus legt de basis voor het systematisch beheren en onderhouden van verkeersborden. We kijken naar de oorzaken en bespreken welke oplossingen er zijn voor het dagelijkse beheer. Na afloop weet je hoe je het beheer en onderhoud van verkeerstekens in de praktijk regelt.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor medewerkers wegbeheer van de Nederlandse gemeenten en provincies. Ook voor iedereen met raakvlakken op het gebied van onderhoud van verkeerstekens is deze cursus interessant.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Wat is het nut en de noodzaak van systematisch beheer?
  2. Hoe kom je tot een systematische aanpak van het beheer?
  3. Wat zijn de (beeld)kwaliteits- en uitvoeringsregels voor het beheer van verkeerstekens?
  4. Hoe kom je tot preventief, structureel en correctief beheer en onderhoud van verkeerstekens?
Inhoud
 • Je leert in deze cursus om verkeersborden op een systematische wijze te beheren en te onderhouden. Behandeld worden:

  • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid (wet- en regelgeving)
  • Nut en de noodzaak van systematisch beheren
  • Plaatsings- en uitvoeringsvoorschriften (wet- en regelgeving)
  • Inventarisatie en inspectie (kenmerken en bevindingen)
  • Registratie en actualisatie (vastlegging en visualisatie)
  • Analyse en advies (toetsing aan beeldkwaliteit en CROW-publicatie 188)
  • Beheer en onderhoud (preventief, structureel en correctief)
  • Planning en begroting (meerjarenbegroting en een jaarlijks onderhoudsplan)
Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door diverse oefeningen.

Resultaat
 • Na afloop van de cursus ben je in staat om het beheer en onderhoud van verkeerstekens systematisch aan te pakken volgens de CROW-richtlijn ‘Beheer en onderhoud verkeerstekens’.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 1 dag, die begint om 8.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Als je klassikaal studeert komen de kosten op € 380,00 per cursist.

  Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Voor koffie, thee en een lunch wordt gezorgd. De deelnemer krijgt een cursusmap mee als naslagwerk. Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van deelname. Dit wordt vermeld op een opleidingspas.

Benodigde voorkennis
 • Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Erkenning