Cursus TB1
'Verkeersafwikkeling bij (wegen)bouwprojecten'
Inleiding
 • In deze cursus worden de verschillende methoden van het afsluiten van weg(gedeelten) en het omleiden van verkeer in verschillende situaties besproken. Denk hierbij aan het afsluiten van parkeergelegenheden, zijstraten en hoofdwegen. Ook wordt gekeken hoe (wegen)bouwprojecten verkeerskundig kunnen worden gefaseerd en hoe je een goede afweging maakt tussen de verschillende faseringsmogelijkheden. We oefenen dit bij het herstraten van een woonbuurt en het vervangen van een laanbeplanting op een gebiedsontsluitingsweg. Tijdens de cursus werk je hiervoor groepsgewijs faserings-, afsluitings- en omleidingsplannen uit, die klassikaal worden besproken.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor directievoerders, omgevingsmanagers, projectleiders, toezichthouders, verkeerscoördinatoren, verkeerskundigen en werkvoorbereiders die zich willen specialiseren in het verkeerskundig faseren en afsluiten van werkzaamheden en het uitwerken van omleidingsplannen.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Waarmee kan je verkeersdeelnemers weren uit een wegafzetting?

  2. Waarmee kan je verkeersdeelnemers geleiden of omleiden?

  3. Hoe kan je werkzaamheden faseren of combineren?

  4. Hoe bepaal je alternatieve scenario's en wat hiervan de beste optie is?

Inhoud
 • In deze 2-daagse cursus worden de verschillende methoden van afsluiten en omleiden in verschillende situaties besproken. Ook wordt gekeken hoe projecten verkeerskundig kunnen worden gefaseerd en hoe je een goede afweging maakt tussen de verschillende faseringsmogelijkheden.


  De eerste cursusdag behandelt het thema afsluiten en omleiden:

  • Communicatie
  • Teksten op tijdelijke bebording
  • Afsluiten van wegen
  • Afsluiten van parkeervoorzieningen
  • Omleidingen Afzetten en omleiden ‘Tijdelijke marktlocatie’ – oefening


  Tijdens de tweede cursusdag wordt het faseren en combineren behandeld:

  • Verkeersmanagement
  • Faseringsplan ‘Herstraten woonbuurt’ – oefening
  • Faseringsplan ‘Herplanten laanbomen’ – oefening
  • Omleidingsplan ‘Herplanten laanbomen’ – oefening


  Tussen elke cursusdag zit een periode van 1 week, zodat de deelnemers voldoende tijd hebben om de opgedane kennis eigen te maken en het opgegeven huiswerk te maken.

Methode
 • Tijdens elke cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door veel oefeningen.

Resultaat
 • Je bent na afloop in staat om op basis van de beschikbare ruimte zelfstandig een faseringsplan, afsluitingsplan en omleidingsplan uit te werken.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 2 dagen, die op locatie beginnen om 8.30 uur en eindigen om 16.30 uur, met een mogelijke uitloop tot 17.00 uur.

  De eerste dag van de cursus wordt online gegeven in 2 dagdelen die beginnen om 12.30 uur en eindigen om 16.30 uur met een mogelijke uitloop tot 17.00 uur. De tweede dag van de cursus wordt besteed aan praktijkoefeningen. Deze dag wordt op locatie gegeven van 8.30 uur tot 16.30 uur, met een mogelijke uitloop tot 17.00 uur.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Je kan de cursus op locatie volgen in 2 dagen of online in 4 dagdelen. De kosten van deze cursus komen voor deelname op locatie op € 760,00
  of € 740,00 voor deelname online.

  Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursusdagen wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

  Na afloop ontvang je een certificaat bij het behalen van een voldoende voor de gegeven toetsen en anders een bewijs van deelname.

Benodigde voorkennis
 • Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Extra aan te bevelen
Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang