Cursus TB4
'Afsluiten en omleiden bij wegafzettingen 96b'
Inleiding
 • In deze cursus worden de verschillende methoden van het afsluiten van weg(gedeelten) en het omleiden van verkeer in verschillende situaties besproken. Denk hierbij aan het afsluiten van parkeergelegenheden, zijstraten en hoofdwegen. We bespreken de inzet van bebording en wat je hierop wel en niet moet vermelden. Ook de volgorde waarin de omleidingsborden geplaatst moeten worden, het aftapen van tegenstrijdige bestaande bebording en het op- en afdraaien van de omleiding worden behandeld. Tot slot geven we aandacht aan de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten bij wegafsluitingen.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor directievoerders, omgevingsmanagers, projectleiders en toezichthouders die zich willen specialiseren in het verkeerskundig afsluiten van wegen en het uitwerken van omleidingsplannen.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende twee vragen beantwoord:

  1. Waarmee kan je verkeersdeelnemers weren uit een wegafzetting?

  2. Waarmee kan je verkeersdeelnemers geleiden of omleiden?

Inhoud
 • In deze 1,5-daagse cursus worden de verschillende methoden van afsluiten en omleiden in verschillende situaties besproken:

  • Communicatie
  • Teksten op tijdelijke bebording
  • Afsluiten van wegen
  • Afsluiten van parkeervoorzieningen
  • Omleidingen Afzetten en omleiden ‘Tijdelijke marktlocatie’ – oefening
Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door een praktijkoefening.

Resultaat
 • Je bent na afloop in staat om op basis van de beschikbare ruimte zelfstandig een afsluitings- en omleidingsplan uit te werken of de uitvoering hiervan te toetsen.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 1,5 dag, waarvan de 1e dag begint om 08:30 uur en eindigt om 16:30 uur. De tweede dag begint om 08:30 uur en eindigt om 12:30 uur.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Als je klassikaal studeert komen de kosten op € 525,= per cursist.


  Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursus wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

  Na afloop ontvang je een bewijs van deelname.

Benodigde voorkennis
 • Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Extra aan te bevelen
Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang