Cursus TO1
'BLVC in bestekken'
Inleiding
 • De te nemen verkeersmaatregelen moeten overeenkomstig paragraaf 30 lid 4 van de UAV 2012 in een GWW-bestek (aanleg, onderhoud, infra, groen, e.d.) worden vermeld. Paragraaf 5 van de UAV 2012 legt de verantwoordelijkheid van het ontwerp bij de opdrachtgever. Het voorschrijven van tijdelijke verkeersmaatregelen in bestekken is niet eenvoudig. Wij zien te vaak niet eenduidige, tegenstrijdige en/of overbodige bepalingen. Veel bestekschrijvers zijn ook onbekend met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden met betrekking tot dit onderwerp. In deze cursus leer je wat er allemaal komt kijken bij het adequaat beschrijven van tijdelijke verkeersmaatregelen.


  Van belang is om te weten wat het karakter en de essentiële aspecten van UAV 2012 en UAV-GC 2005 zijn. En hoe regel je hierin het ontwerp van de tijdelijke verkeersmaatregelen. Tijdelijke verkeersmaatregelen vastleggen gaat hierbij verder dan het voorschrijven van bebording en bebakening. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie.

Voor wie
 • De cursus is voor iedereen die bij het maken van een (her)inrichtings- en onderhoudsbestek te maken heeft met (verkeers)maatregelen en BLVC-aspecten bij werk in uitvoering: wegbeheerders/opdrachtgevers, werkvoorbereiders/bestekschrijvers, calculators, directies en toezichthouders/opzichters.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vijf vragen beantwoord:

  1. Wie is er verantwoordelijk voor tijdelijke (verkeers)maatregelen?
  2. Hoe beschrijf je maatregelen bij werk in uitvoering op besteksniveau?
  3. Hoe beoordeel je deze maatregelen op juistheid en volledigheid?
  4. Krijg je ook datgene dat is uitgevraagd?
  5. Hoe ga je in de praktijk om met uitvoeringsvrijheden?
Inhoud
 • De cursus begint met een inleiding op de systematiek van CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering 96b' en de RAW-systematiek. Daarna leer je meer over:

  • Contractvormen
  • De verplichte beschrijving van verkeersmaatregelen op besteksniveau
  • Besteksomschrijvingen, annexen en bijlagen
  • Kostenbewuste oplossingen waarbij mobiliteit, veiligheid en productiviteit maximaal gewaarborgd zijn en die voldoen aan alle geldende richtlijnen en eisen
  • Controle en beoordeling van de maatregelen op juistheid en volledigheid
  • Verantwoordelijkheden en uitvoeringsvrijheden
Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door veel oefeningen. In deze 2-daagse cursus worden aan de hand van praktijksituaties probleemstellingen voorgelegd. Deze ga je beoordelen, uitwerken en oplossen met hulp van de Standaard RAW Bepalingen 2020, de UAV 2012 en de CROW-publicatiereeks ‘Werk in Uitvoering – WiU 96b’.

Resultaat
 • Na afloop van de cursus ben je in staat om tijdelijke (verkeers)maatregelen te verwerken in, een Aanbestedingsleidraad, Selectieleidraad en het bestek. Hierbij wordt een stevige basis gegeven om op eenduidige wijze (verkeers)maatregelen te kunnen calculeren, uitvoeren, inspecteren en handhaven.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 2 dagen en begint elke dag om 08.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Organisatie
 • Wij geven deze cursus incompany bij jou op locatie.

Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursusdagen wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

 • Als je voor het huiswerk en de praktijkoefeningen een voldoende eindcijfer haalt ontvang je een certificaat, wat vijf jaar geldig is. Indien je onvoldoende scoort ontvang je een bewijs van deelname. Dit wordt vermeld op een opleidingspas.

Benodigde voorkennis
 • Het is van belang dat je basiskennis bezit over verkeersmaatregelen en de RAW-systematiek. Basiskennis over tijdelijke verkeersmaatregelen kan je krijgen door het volgen van de vier cursussen uit de leergang TVL ‘TVM-specialist Veiligheid’ en de drie cursussen uit de leergang TBL ‘TVM-specialist Bereikbaarheid’.

Erkenning
Extra benodigd
 • Wil je zelf bestekken maken schaf dan het Moederbestek TVM (digitaal RSU-bestand)aan.

Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang