Cursus TO2
'BLVC in kwaliteitsborgingsplannen'
Inleiding
 • Tijdens de aanbesteding van (weg)werkzaamheden wordt de aannemer regelmatig geselecteerd op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV, voorheen EMVI). Het toepassen van Beste PKV is een methode om extra kwaliteit te honoreren. Om hiervoor te slagen is goede planvorming onontbeerlijk. In deze cursus leer je hoe BLVC-maatregelen kunnen worden geborgd in een Bouwveiligheidsplan, een Veiligheids- en Gezondheidsplan, een Kwaliteitsplan en in een BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie). Deze plannen vormen de basis om op eenduidige wijze te kunnen calculeren, uitvoeren, inspecteren en handhaven.

Voor wie
 • De cursus is voor iedereen die streeft naar kwaliteitsverbetering bij de uitvoering van een (her)inrichtings- en onderhoudsprojecten, zoals wegbeheerders/opdrachtgevers, werkvoorbereiders/bestekschrijvers, calculators, directies en toezichthouders/opzichters.

Leerdoel
 • Je leert tijdens deze 2-daagse cursus hoe tijdelijke verkeersmaatregelen kunnen worden geborgd in een Kwaliteitsplan, BLVC-plan en een V&G-plan. We gaan in op de borging van gedetailleerde vraagspecificaties voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC).


  Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Wie is er verantwoordelijk voor tijdelijke (verkeers)maatregelen?
  2. Hoe borg je de maatregelen in een kwaliteitsplan?
  3. Hoe borg je de maatregelen in een BLVC-plan?
  4. Hoe borg je de maatregelen in een V&G-plan?
Inhoud
 • De cursus begint met een inleiding over kwaliteitsmanagement. Daarna leer je meer over:

  • Kwaliteitsborging
  • Borging van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie
  • Borging van Veiligheid en Gezondheid
  • Controle en beoordeling van de maatregelen op effectiviteit
  • Verantwoordelijkheden en uitvoeringsvrijheden
Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door veel oefeningen. In deze 2-daagse cursus worden aan de hand van praktijksituaties probleemstellingen voorgelegd.

Resultaat
 • Na afloop van de cursus ben je in staat om tijdelijke (verkeers)maatregelen te verwerken in een kwaliteitsplan, BLVC-plan en V&G-plan. Hierdoor wordt een stevige basis gegeven om op eenduidige wijze (verkeers)maatregelen te kunnen calculeren, uitvoeren, inspecteren en handhaven.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 2 dagen en begint elke dag om 08.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Organisatie
 • Wij geven deze cursus incompany bij jou op locatie.

Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursusdagen wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

 • Als je voor het huiswerk en de praktijkoefeningen een voldoende eindcijfer haalt ontvang je een certificaat, wat vijf jaar geldig is. Indien je onvoldoende scoort ontvang je een bewijs van deelname. Dit wordt vermeld op een opleidingspas.

Benodigde voorkennis
Erkenning
Extra benodigd
 • Wil je zelf bestekken maken schaf dan het Moederbestek TVM (digitaal RSU-bestand)aan.

Extra aan te bevelen
Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang