Cursus TP1
'Planuitwerking tijdelijke verkeersmaatregelen'
Inleiding
 • Bij werkzaamheden aan de weg lopen zowel wegwerkers als weggebruikers gevaar. Artikel 5 van de Arbowet verplicht je in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast te leggen welke risico's wegwerkzaamheden met zich brengen. In een plan van aanpak moet je vervolgens aangegeven welke (verkeers)maatregelen je neemt om de risico's te beperken. In deze cursus leer je te werken met een gestandaardiseerd systeem om de kenmerken van de weg, het verkeer en het werk te inventariseren, te analyseren en een (verkeers)plan van aanpak op te stellen. Je sluit de cursus af met twee praktijkdagen, waarbij op locatie het gehele stappenplan wordt doorlopen.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor directievoerders, projectleiders, wegbeheerders en werkvoorbereiders die zich willen specialiseren in het planvormingsproces.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden vier vragen beantwoord:

  1. Hoe kan je gestructureerd risico’s beheersen?
  2. Hoe kan je een risico-inventarisatie vastleggen, die rekening houdt met alle aspecten uit de CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering 96b?
  3. Welke aspecten spelen een rol bij de uitwerking van een praktijksituatie?
  4. Hoeveel tijd heb je nodig om een goede afweging te maken tussen de verschillende mogelijkheden van verkeersmanagement?
Inhoud
 • In deze 3-daagse cursus leer je om via een gestandaardiseerd stappenplan te komen tot de meest veilige wegafzetting. Per dag wordt er een speciaal thema behandeld. De indeling hiervan is als volgt:

  • 1e cursusdag ‘RI&E-stappenplan’
  • 2e cursusdag ‘Inventariseren en analyseren van een praktijksituatie’
  • 3e cursusdag ‘Uitwerken plan van aanpak van de praktijksituatie’


  Met behulp van een gestandaardiseerd stappenplan en 3 praktijkcases wordt geleerd om een risico-inventarisatie te houden, de risico’s te analyseren en om te zetten in een plan van aanpak, met een afzettings- en omleidingsplan, die verkeersjuridisch verantwoord is toe te passen.

Methode
 • Via foto’s en filmpjes uit de dagelijkse praktijk wordt de benodigde kennis overgebracht. Inzicht wordt verkregen door het uitwerken 3 praktijksituaties, waarbij geleerd wordt te werken met systematisch te doorlopen gestandaardiseerd stappenplan.

Resultaat
 • Na afloop van de cursus ben je in staat om in de dagelijkse praktijk een risico-inventarisatie te houden, de risico’s te analyseren. Aan de hand van een gestandaardiseerd stappenplan, wat voldoet aan artikel 5 Arbowet een plan kan je een plan van aanpak uitwerken en omzetten in een afzettings- en omleidingsplan.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 3 dagen, begint elke dag om 08.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Organisatie
 • De eerste cursusdag wordt verspreid door Nederland op verschillende locaties gegeven. De tweede en derde dag worden centraal in Utrecht gegeven omdat daar op locatie stapsgewijs een werksituatie geïnventariseerd en geanalyseerd wordt. Vervolgens worden op de derde dag de verschillende oplossingen afgewogen en de beste oplossing wordt uitgewerkt in een afzettings- en omleidingsplan.

Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Als je klassikaal studeert komen de kosten op € 1.140,00 per cursist.

 • Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou in-company.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursusdagen wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

 • Na afloop ontvang je een certificaat bij het behalen van een voldoende voor de gegeven toetsen en anders een bewijs van deelname.

Benodigde voorkennis
 • Het is van belang dat je de kennis bezit die wordt overgedragen in de vier cursussen uit de leergang TVL ‘TVM-specialist Veiligheid’ en de drie cursussen uit de leergang TBL ‘TVM-specialist Bereikbaarheid’ te volgen.

Extra aan te bevelen
Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang