Cursus TV4
'Wegafzettingen bij kruisend verkeer'
Inleiding
 • In deze cursus wordt specifiek gekeken naar kruisend verkeer. In de richtlijnen WIU 96b zijn maar een paar standaard voorbeelden uitgewerkt voor kruispunten en rotondes. Maar hoe moet het dan in alle niet uitgewerkte situaties? Je leert tijdens de cursus hoe je voor elke gelijkvloerse kruising de juiste wegafzetting kan kiezen en welke bebording en bebakening je daarbij moet plaatsen. Hoe ga je om met voorsorteervakken en in welke volgorde sluit je weggedeeltes af? Hoe zorg je voor een veilige in- en uitrit voor bouwverkeer? Ook leer je hoe je verkeer veilig door een werkvak laat oversteken. Tijdens de cursus werk je groepsgewijs diverse praktijksituaties uit tot een veilige oplossing.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor een ieder die zich willen specialiseren in het werken op gelijkvloerse kruisingen.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Hoe bepaal je het juiste TVM-afzettingsfiguur op gelijkvloerse kruisingen?
  2. Welke bebording en bebakening pas je toe op voorsorteervakken?
  3. Hoe zorg je voor een veilige in- en uitrit voor bouwverkeer?
  4. Hoe maak je een veilige doorsteek voor weggebruikers door een werkvak?

Inhoud
 • In deze 2-daagse cursus wordt specifiek gekeken naar kruisend verkeer. Hoe ga je om met gelijkvloerse kruisingen? Welke bebording en bebakening moet je plaatsen op voorsorteervakken? Hoe zorg je voor een veilige in- en uitrit voor bouwverkeer?


  De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Werken op gelijkvloerse kruisingen
  • Bebording en bebakening van voorsorteervakken
  • In- en uitritten voor bouwverkeer
  • Veilig oversteken door werkvakken
Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door diverse oefeningen. Tijdens de cursus beoordeel je drie uitgevoerde wegafzettingen en werk je acht praktijksituaties uit tot een veilige oplossing.

Resultaat
 • Je bent na afloop in staat om te bepalen welke bebording en bebakening je moet plaatsen bij het werken op een gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruising.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 2 dagen, die op locatie beginnen om 8.30 uur en eindigen om 16.30 uur, met een mogelijke uitloop tot 17.00 uur.

  De cursus wordt online gegeven in 4 dagdelen die beginnen om 08.00 uur en eindigen om 12.00 uur met een mogelijke uitloop tot 12.30 uur.

  Tussen de dagen zit een periode van 1 week, zodat je voldoende tijd hebt om de opgedane kennis eigen te maken en het opgegeven huiswerk te maken.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken bij klassikaal studeren met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Je kan de cursus op locatie volgen in 2 dagen of online in 4 dagdelen. De kosten van deze cursus komen voor deelname op locatie op € 760,00
  of € 740,00 voor deelname online.

  Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursus op locatie wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch.

 • Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

 • Na afloop ontvang je een opleidingspas met deelnamebewijs.

Benodigde voorkennis
Extra aan te bevelen
Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang