Cursus TV5
'Wegafzettingen bij kortdurend werk in uitvoering 96b'
Inleiding
 • In deze cursus leer je welke afzettingen moeten worden geplaatst bij kortdurende werkzaamheden in de berm, op en vanaf de weg. Wij hebben hiervoor een speciaal instructieboekje samengesteld voor veilig uitvoeren van werkzaamheden die niet langer duren dan 1 dag. In het Instructieboekje worden de afzettingen ondersteund met foto's van wegwerkzaamheden. Tijdens de cursus leer je hoe je het Instructieboekje kan gebruiken om de juiste afzetting te kiezen. Het zoeksysteem en een Quick Scan van 6 stappen wordt uitgelegd en het gebruik wordt geoefend. Zo bepaal je zelf met welke afzetting je jouw werksituatie veilig kan afzetten.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor directievoerders, meewerkende voormannen, toezichthouders, omgevingsmanagers en verkeerscoördinatoren die regelmatig kortdurende werkzaamheden (laten) uitvoeren in de openbare ruimte.

Leerdoel
 • Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Hoe moet je veilig een kortdurend werk minimaal afzetten?
  2. Mag je een rijdende afzetting gebruiken bij kortdurende statische werkzaamheden?
  3. Hoe zoek je het juiste afzettingsfiguur op?
  4. Welke aanvullende maatregelen kan je toepassen?
Inhoud
 • In deze cursus leer je om met behulp van het instructieboekje Korte Klusjes WIU 96b een Plan van Aanpak op te stellen.


  De volgende onderwerpen worden tijdens de cursus behandeld:

  • Kortdurende werkzaamheden
  • Inventarisatie van weg-, verkeers- en werkkenmerken
  • Doorlopen van een systematisch stappenplan
  • Bepalen toe te passen standaard afzettingsfiguur
  • Bepalen van aanvullende maatregelen
Methode
 • In deze cursus leer je om via een gestandaardiseerd stappenplan te komen tot de meest veilige wegafzetting bij kortdurende werkzaamheden in de openbare ruimte.


  Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt met praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door veel oefeningen. De cursus wordt afgesloten met een oefening waarbij de deelnemers 3 verschillende praktijksituaties uitwerken tot een veilige wegafzetting.

Resultaat
 • Na afloop van de cursus ben je in staat om aan de hand van een te doorlopen stappenplan een keuze te maken uit de verschillende afzettingsfiguren in het Instructieboekje Korte klusjes WIU 96b.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 2 dagen en begint om 08.30 uur en eindigt om 16.30 uur.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Als je klassikaal studeert komen de kosten op € 760,= per cursist.

 • Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursus wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch.

 • Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

 • Na afloop ontvang je een certificaat bij het behalen van een voldoende voor de gegeven toets en anders een bewijs van deelname.

Benodigde voorkennis
 • Je hebt geen specifieke voorkennis nodig om aan deze cursus deel te nemen.

Erkenning
Extra benodigd