Praktijkcursus TT3
'TVM-inspectie en handhaving'
Inleiding
 • Handhaven van wet- en regelgeving tijdens de uitvoering van (wegen)bouwprojecten doe je niet alleen. De inspectie SZW let op de Arbowet, de politie handhaaft de Wegenverkeerswet. Tijdens deze cursus worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende handhavingsfunctionarissen uitgelegd. Je leert hoe je een prestatiemeting uitvoert bij de toepassing van tijdelijke verkeersmaatregelen. De cursus biedt handvatten voor een op te zetten beoordelingssysteem en methoden om een goede uitvoering af te dwingen. De cursus wordt afgesloten met een groepsgewijze inspectie van een werksituatie op locatie.

Voor wie
 • Deze cursus is speciaal bedoeld voor directievoerders, omgevingsmanagers, projectleiders, toezichthouders, verkeerscoördinatoren en verkeerskundigen, die toezicht houden op tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens (wegen)bouwprojecten.

Leerdoel
 • kennisoverdracht

 • Tijdens de cursus worden de volgende vijf vragen beantwoord:

  1. Welke partijen handhaven (verkeers)maatregelen bij (wegen)bouwprojecten?
  2. Wat zijn hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden?
  3. Waar moet je op letten bij een TVM-prestatiemeting?
  4. Hoe leg je alle waarnemingen systematisch vast?
  5. Welke middelen heb je om de gewenste prestatie af te dwingen?
Inhoud
 • Tijdens deze cursus worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende handhavingsfunctionarissen uitgelegd. Je leert hoe je veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid tijdens (wegen)bouwprojecten kan controleren, registreren, beoordelen en handhaven en voert een inspectie op locatie uit.


  De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Handhavingsbeleid
  • Handhavingspartijen en hun bevoegdheden
  • Gedragscode bewuste bouwers
  • TVM-prestatiemeting
  • Herkennen, beoordelen en rapporteren
Methode
 • Tijdens de cursus wordt theoretische kennis overgedragen aan de hand van een presentatie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en het gezamenlijk behandelen van cases.


  Er is voldoende ruimte voor discussie en het delen van ervaringen en praktijksituaties met medestudenten. Zo leer je van elkaar en hoor je hoe het er in andere organisaties aan toegaat.


  Het is bekend dat cursisten veel meer leren als ze aan de slag gaan met de aangedragen kennis. Je maakt de opgedane kennis daarom eigen door tijdens het laatste dagdeel op locatie de tijdelijke verkeersmaatregelen bij diverse (wegen)bouwprojecten te beoordelen.

Resultaat
 • Na afloop van de cursus ben je in staat om in de dagelijkse praktijk van (wegen)bouwprojecten de overeengekomen TVM-eisen op een systematische wijze te kunnen toetsen, je bevindingen te kunnen registreren en te adviseren hoe het beter kan.

Tijdsduur
 • De cursus duurt 2 dagen, die beginnen om 08.30 uur en eindigen om 16.30 uur.

Organisatie
Aantal deelnemers
 • Wij werken met groepen van minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers per cursusdag.

Kosten
 • Je kan de cursus op locatie volgen in 2 dagen of online in 4 dagdelen. De kosten van deze cursus komen voor deelname op locatie op € 760,00 of € 740,00.

  Vraag naar onze prijs voor een cursus bij jou incompany.

Inbegrepen
 • Tijdens de cursus wordt gezorgd voor koffie, thee en een lunch. Je krijgt een cursusmap, wat als naslagwerk kan dienen.

 • Als je voor de inspectie op locatie een voldoende eindcijfer haalt ontvang je een certificaat, wat vijf jaar geldig is. Indien je onvoldoende scoort ontvang je een bewijs van deelname. Dit wordt vermeld op een opleidingspas.

Benodigde voorkennis
Erkenning
Extra aan te bevelen
 • Wij adviseren het Handboek wegafzettingen WIU 96b aan te schaffen, wat door ons is aangepast, aangevuld en ingebonden.


  Anderen namen ook deel aan de cursussen:

   

Deze cursus maakt onderdeel uit van de leergang