Erkenning

Diverse cursussen zijn door externe partijen getoetst.


Sinds 1 juli 2001 zijn diverse van onze cursussen erkend door:

Colland
Colland is de Stichting tot Ontwikkeling en Scholing van werknemers in Agrarische Sectoren,
waar hoveniers en cultuurtechnici subsidie kunnen krijgen bij het volgen van onze cursussen.


Sinds 1 januari 2004 zijn diverse van onze cursussen erkend door:

CPV
Coördinerend Platform Veiligheid bij het werken op en langs wegen (is inmiddels opgeheven)
In het Platform werkten samen:
het Grond- Water- en Wegenbouw Overlegorgaan (GWWO), FNV Bouw, Hout- en Bouwbond CNV en Vakvereniging 'Het Zwarte Corps'.


Sinds 1 juli 2007 zijn diverse van onze cursussen erkend door:

A+O fonds Gemeenten
A+O fonds Gemeenten is het fonds van gemeenten, waar ambtenaren subsidie kunnen krijgen bij het volgen van onze cursussen.


Deze erkenningen onderstrepen enerzijds de kwaliteit van de cursussen en bieden anderzijds cursisten en werkgevers subsidiemogelijkheden.