Ervaringen en aanbevelingen

 

Na afloop van een cursus of leergang geven deelnemers en teamleiders op een evaluatie aan hoe ze de gevolgde studie hebben ervaren. Hieronder lees je een aantal voorbeelden.

Toezichthouders, Amsterdam Nieuw-West

Vijf toezichthouders uit Amsterdam van stadseel Nieuw-West hebben in de eerste helft van 2018 meegedaan aan de leergang TTL ‘VBLC-specialist Toezicht’ en daarbij veel kennis en ervaring opgedaan, die ze in de dagelijkse praktijk kunnen gaan toepassen. De leergang bestond uit 10 cursussen en is gedurende 13,5 dag gevolgd. Hiernaast zijn 3 dagdelen extra coaching en oefening toegevoegd aan deze leergang.


2018-06-25 Docent Peter Veringmeier met vijf geslaagde deelnemers uit Amsterdam Nieuw-West
voor de 15-daagse leergang VBLC-specialist Toezicht


Willem Hogenbirk: Wij zien nu veel meer wat er fout gaat bij de toepassing van tijdelijke verkeersmaatregelen, dan voor deze leergang. Voor iedereen die in de Openbare Ruimte werkt is dit dan ook een nuttige leergang. Peter, Dank!!


Marcel van Ballegooij: Voor mij was het een erg goede leergang, met een duidelijke uitleg.


Bariz Ozfirat: Het was een goede leerzame leergang en Peter is een goede docent.


Willem Boddeke: Deze leergang zou verplicht moeten zijn voor alle toezichthouders.


Marcel Hermans: De leergang was top! Ik kijk nu anders naar wegafzettingen en omleidingen. Ik beveel deze leergang van harte aan, want veiligheid gaat boven alles.

 

2017-10-24 Zes geslaagde deelnemers voor de 14-daagse leergang VBLC-specialist Planvorming

Hans Meijer, gemeente Den Haag

Vanuit een recente aanpassing van mijn werkveld waardoor ik (nog) meer bezig ben met tijdelijke verkeersmaatregelen, zowel toetsing als controles op straat, ben ik op zoek gegaan naar een goede cursus om mijn kennis op te frissen. Daarbij viel mij keuze al snel op Veringmeier opleidingen omdat ik al veel over hen gehoord en gelezen had en gezien het aanbod van cursussen dat hij aanbiedt. Tijdens de cursusdagen heb ik, ondanks dat ik meende al veel basiskennis op het vlak te hebben, enorm veel opgestoken. Niet alleen de relatie tussen wetgeving/theorie en de praktijk maar ook hoe een goede planvorming én een goede monitoring/evaluatie van belang zijn (en hoe die op een juiste manier vorm te geven).


Voor een ieder die graag de relatie tussen de theorie (soms taaie stof maar wel relevant!) en de praktijk (grillig en plooibaar) op een juiste manier wil kunnen toepassen en daarmee niet alleen zichzelf maar ook de omgeving kan helpen kan ik deze cursus zeker aanbevelen…


Hans Meijer

Stedelijk coördinator kabels & leidingen gemeente Den Haag

10 augustus 2017


Hans heeft deelgenomen aan de cursussen:

TT1 'Kortdurende wegafzettingen WIU 96b'

TT3 'VBLC-inspectie en handhaving'

 


2015-10-28 Cursus TT3 op inspectie in Den Haag 2017-06-23 Cursus TT3 op inspectie in Amsterdam
Rob Berkers, gemeente Helmond

Met het oog op mijn nieuwe (deel)functie waarbij ik me bezig houd met het opstellen en beoordelen van TVM bij evenementen en WIU was ik op zoek naar een studie waarbij ik mijn kennis op dat gebied kon opvijzelen en uitbreiden. De keuze op dit gebied is niet groot en na een positieve reactie van een collega die in het verleden ook een cursus bij Veringmeier had gevolgd heb ik besloten me op te geven.


Als onderdeel van de leergang VBLC-specialist Planvorming heb ik de leergang TVL gevolgd. De richtlijnen 96b werden hierbij goed belicht: Hoe bepaal jet het wegtype? Hoe kom je tot een geschikt maatregelfiguur naast of op de rijbaan of kruispunt? Welke bebording kan en mag gebruikt worden? Kortom allemaal praktische zaken waar je in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgt.


Peter is bovendien iemand die alle ins- en outs m.b.t. verkeersmaatregelen kent en is altijd genegen om je ook buiten de cursus verder te helpen met vraagstukken.


Rob Berkers

Opsteller en toezichthouder tijdelijke verkeersmaatregelplannen gemeente Helmond

16 juni 2017


Rob heeft deelgenomen aan de cursussen:

TV1 'Handboek wegafzettingen WIU 96b'

TV2 'Bebording en bebakening bij wegafzettingen'

TV3 'Verkeersregeling bij wegafzettingen'

TV4 'Tijdelijke verkeersmaatregelen bij kruisend verkeer'

TB1 'Verkeersafwikkeling bij (wegen)bouwprojecten'

TB2 'Verkeersgeleiding langs (wegen)bouwprojecten'

TB3 'Toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten'

 

Peter Neelen, gemeente Leiden

Ik heb de 6-daagse leergang 'TVL-specialist Veiligheid' en de 5-daagse leergang TBL 'TVM-specialist Bereikbaarheid' gevolgd bij Veringmeier Opleidingen en kan iedereen van harte aanbevelen deze leergang te volgen. Door deel te nemen aan deze leergang ben ik meer betrokken geraakt in mijn functie als medewerker VerkeersRegie bij de gemeente Leiden.


De meeste waardering gaat uit naar Peter, voor de wijze van lesgeven en het beschikbaar gestelde lesmateriaal. Ik heb van Peter meer handvatten gekregen om mijn functie optimaal uit te oefenen.


Peter Neelen

medewerker VerkeersRegie gemeente Leiden

3 februari 2017


Peter heeft deelgenomen aan de cursussen:

TV1 'Handboek wegafzettingen WIU 96b'

TV2 'Bebording en bebakening bij wegafzettingen'

TV3 'Verkeersregeling bij wegafzettingen'

TV4 'Tijdelijke verkeersmaatregelen bij kruisend verkeer'

TB1 'Verkeersafwikkeling bij (wegen)bouwprojecten'

TB2 'Verkeersgeleiding langs (wegen)bouwprojecten'

TB3 'Toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten'

TT1 'Kortdurende wegafzettingen WIU 96b'

TT3 'VBLC-inspectie en handhaving'

 


2016-11-17 Cursus TV3 te Waddinxveen 2017-06-27 Cursus TB2 te Utrecht
Gerard Korsten, gemeente Eersel

Op mijn werk heb ik de opdracht gekregen om onnodige verkeersborden te verwijderen. De cursus die daarop aansloot was de leergang 'Toepassen en saneren verkeerstekens' van Veringmeier Opleidingen.


Dankzij de acht gevolgde cursusdagen heb ik veel kennis opgedaan. Ik ben nu in staat om te oordelen welke verkeerstekens noodzakelijk zijn en welke verwijderd en/of aangepast moeten worden. Het was een praktisch ingestelde leergang en ik kan er meteen mee aan de slag.


Gerard Korsten

medewerker Verkeer en Vervoer gemeente Eersel

22 december 2016


Gerard heeft deelgenomen aan de cursussen:

PP1 'Kwalitatief beheer verkeerstekens'

PP2 'Geboden en verboden in het verkeer'

PP3 'Waarschuwen en informeren in het verkeer'

 

Tom van Emmerik, provincie Noord-Holland

Ik heb Peter leren kennen als een zeer gedreven man met grote kennis op het gebied van Tijdelijke Verkeersmaatregelen. In de leergang tot TVM-specialist die ik bij hem gevolgd heb, kwamen er zeer veel voorbeelden voorbij waarin Peter tot in detail wist te vertellen waarom bepaalde borden juist wel of niet geplaatst dienen te worden. Zijn enthousiasme werkt zeer inspirerend.


Elke keer als ik met CROW-gerelateerde vraag kom krijg ik daarop een goed antwoord met ruime onderbouwing van wetsartikelen en hoofdstukken uit publicaties van CROW 96a/b.


Mijn kennis met betrekking tot Tijdelijke Verkeersmaatregelen was nooit zo snel zo groot geweest als ik de leergang tot TVM specialist niet had gevolgd. Ik heb daar in mijn werkveld elke dag veel plezier van!


Tom van Emmerik

verkeerscoördinator provincie Noord-Holland

19 februari 2016


Tom heeft deelgenomen aan de cursussen:

TV1 'Handboek wegafzettingen WIU 96b'

TV2 'Bebording en bebakening bij wegafzettingen'

TV3 'Verkeersregeling bij wegafzettingen'

TB1 'Verkeersafwikkeling bij (wegen)bouwprojecten'

TB2 'Verkeersgeleiding langs (wegen)bouwprojecten'

TB3 'Toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten'

TP1 'Planuitwerking tijdelijke verkeersmaatregelen'

TT3 'VBLC-inspectie en handhaving'

 

2016-12-09 Cursus TB2 te Geldermalsen 2015-11-16 Cursus TT1 te Vlaardingen
Edin Mulabdic, gemeente Eindhoven

Ik had in 2007 al een driedaagse cursus bij een andere opleider gehad. De cursus van Veringmeier is voor mij veel beknopter en duidelijker. We kregen een duidelijke en goede uitleg van alle behandelde onderwerpen. Precies wat we nodig hadden en ook nog praktisch toepasbaar. Bravo!


Edin Mulabdic

gebiedsbeheerder gemeente Eindhoven

11 december 2014


Edin heeft deelgenomen aan de cursus:

TT2 'Veilig toezicht houden op wegafzettingen'

 

Sicco Kuiper, Civielwerk

Ik ben directeur eigenaar van Civielwerk uit Den Haag en werk veel voor gemeentes en andere overheden in de functie van projectleider. In die zin heb ik ook vaak te maken met het opstellen van tijdelijke verkeersmaatregelplannen. Ik heb zeven dagen de leergang Planvorming Tijdelijke verkeersmaatregelen gevolgd en heb dit als zeer leerzaam ervaren.


Tot nu toe werd er ad hoc nog even een verkeersplan gemaakt en te weinig tijd ingeruimd om goed na te denken over de wegafzettingen. Ik zal voortaan meer tijd besteden aan een goede planuitwerking, zodat tijdens de uitvoering problemen worden voorkomen. Ik had de materie onderschat en dacht dat ik na een paar dagen mijn wegwijs wel kon vinden in het handboek. Maar er komt eigenlijk veel meer bij kijken. Ik heb nu geleerd om betere plannen te maken.


Iedereen die met wegwerkzaamheden te maken heeft moet deze leergang volgen. Maar in het bijzonder toch de mensen die in de planvorming bezig zijn met het opstellen van projecten, zoals projectleiders en verkeerskundigen, die het plan moeten beoordelen. En verder toezichthouders en handhavers die buiten de zaak moeten controleren.


Sicco Kuiper

DGA Civielwerk

21 mei 2014


Sicco heeft deelgenomen aan de cursussen:

TV1 'Handboek wegafzettingen WIU 96b'

TV2 'Bebording en bebakening bij wegafzettingen'

TV3 'Verkeersregeling bij wegafzettingen'

TB1 'Verkeersafwikkeling bij (wegen)bouwprojecten'

TB2 'Verkeersgeleiding langs (wegen)bouwprojecten'

 

2017-04-11 Cursus PP1 te Rotterdam 2015-12-06 Workshop BLVC te Amsterdam
Ingenieursbureau Den Haag

Binnen het ingenieursbureau Den Haag vormen Alex van 't Veld en Wim Brummer op de afdeling Civiele Techniek een hecht managementteam.


"Peter Veringmeier heeft als docent met zijn enorme kennis over tijdelijke verkeersmaatregelen de cursisten bewust gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid. Hij heeft hun geleerd om gedurende het voorbereidings- en uitvoeringsproces voortdurend de veiligheid van de wegwerkers en weggebruikers bij de toepassing van wegafzettingen te waarborgen. Bovendien weet hij de verbanden met achterliggende verkeerswetgeving en bestekkensystematiek goed over te brengen, waardoor er een samenhang ontstaat tussen de verschillende vakdisciplines bij het ingenieursbureau."


Alex vertelt als hoofd Civiele Techniek Uitvoering dat er na afloop van het cursusprogramma in Den Haag een wijziging is doorgevoerd in het gevoerde beleid: “Anders dan voorheen kiezen we veel vaker voor het volledig afsluiten van wegvakken. Daarmee wordt de lokale bereikbaarheid voor de weggebruiker wel beperkt, maar de overlast is veel korter van duur en het werk kan veel veiliger worden uitgevoerd.
Wim is hoofd Civiele Techniek Voorbereiding en voegt daar aan toe “Indien er toch verkeer langs het werk moet worden geleid, dan wordt in de werkvoorbereiding voortaan altijd een dwarsprofiel toegevoegd, om te bepalen of er voldoende ruimte is voor werk, afzetting en verkeer.


Medewerkers van het ingenieursbureau hebben in 2012 en 2013 deelgenomen aan de leergangen:

TVL 'VBLC-specialist Veiligheid'

TBL 'VBLC-specialist Bereikbaarheid'

TOL 'VBLC-specialist Contractvorming'

en de cursus:

TT3 'VBLC-inspectie en handhaving'

 

Rolf Simons, gemeente Eindhoven

Peter is een gedreven persoonlijkheid met een enorme kennis op het gebied van veiligheid in relatie tot tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen bij werken aan de weg. Hij vindt steevast een goede balans tussen de theorie met de beschikbare richtlijnen en de praktijk.


Daarnaast is hij innovatief als het gaat om het bedenken van gereedschappen om de complexe richtlijnen en maatregelen op een 'eenvoudigere' manier toe te passen. Ik kan Peter dan ook aanraden als adviseur en/of cursusleider voor alle facetten binnen het boeiende en dynamische vak van verkeersmaatregelen en veilig werken bij wegwerkzaamheden en evenementen in de openbare ruimte.


Rolf Simons

voormalig verkeerscoördinator gemeente Eindhoven

25 oktober 2010


Rolf heeft deelgenomen aan de leergangen:

TVL 'VBLC-specialist Veiligheid'

TBL 'VBLC-specialist Bereikbaarheid'

 

 

2014-09-20 Cursus UW3 te Amsterdam 2014-09-24 Cursus UW2 te Amsterdam
André Bruijn, gemeente Schiedam

Peter heb ik vanaf september 2002 leren kennen als ‘externe consultant en interim beheerder verkeersmaatregelen’ voor de afdeling Straatmeubilair-Wijkbeheer, waarvan ik manager was. Peter begeleidde het team dat tijdelijke verkeersmaatregelen in Schiedam verzorgde, w.o. voor evenementen. Hij leidde het team ook op t.a.v. actuele wet- en regelgeving. Tevens ondersteunde hij bij de realisatie van parkeerbebording, voor de invoering van betaald parkeren. Peter is iemand met hart voor zijn vak, hij is praktisch en wil het beste van zijn kennis en inzichten overbrengen.


Ik vond het prettig een dergelijk vakinhoudelijk expert als hem tot juli 2003 als ondersteuner te hebben, en te weten dat de afdelingsmedewerkers iets kregen om de punt op de ‘i’ te zetten voor veilig werken in het openbaar gebied.


André Bruijn

voormalig afdelingsmanager gemeente Schiedam

23 november 2003


Het team tijdelijke verkeersmaatregelen heeft deelgenomen aan de cursussen:

UW1 'Veilig werken op niet-autosnelwegen WIU 96b'

UW2 'Veilig toepassen verkeersmaatregelen WIU 96b'

UW3 'Kortdurende wegafzettingen WIU 96b'

UW4 'Veilig werken WIU 96b in de praktijk van wegwerkers'