Leergang 'BLVC-specialist Contractvorming'

 

Praktijkgericht en actueel kennis overbrengen over verkeersmaatregelen, dat is waar Veringmeier Opleidingen voor staat. Jaarlijks vergroten we de kennis, vaardigheden en competenties van werknemers bij overheden en bedrijven. Of je nu werkt bij een wegbeheerder, opdrachtgever of opdrachtnemer, onze aanpak is sterk gericht op de praktijk en biedt een hoge mate van flexibiliteit. Wij bieden je meerdere startmomenten, verschillende studievarianten, klassikale lessen en e-learningmodules.


Bij de uitvoering van (wegen)bouwprojecten wil je hinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperken. Het contractueel voorschrijven van tijdelijke verkeersmaatregelen is niet eenvoudig. Er komt veel kijken bij een goede vastlegging van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC). Tijdens deze leergang leer je alle ins en outs gedurende 2 afzonderlijke cursussen met een studieduur van in totaal 4 dagen. Je leert om op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV, voorheen EMVI) de (verkeers)maatregelen vast te leggen in een GWW-bestek, een Veiligheids- en Gezondheidsplan, een Kwaliteitsplan en een BLVC-plan. Als je alle cursussen uit de leergang hebt gevolgd, ben je een specialist tussen je vakgenoten en ontvang je hiervoor een leergangcertificaat.

Inhoud leergang

Gericht op contractvorming voor tijdelijke verkeersmaatregelen bieden wij in deze leergang twee cursussen voor een ieder die werkzaamheden voorbereid, controleert, of handhaaft aan, op of langs de openbare weg.


Het staat je vrij om de cursussen achter elkaar te volgen, maar ook afzonderlijk, zodat je in je eigen tempo en beschikbare tijd je kennis kunt vergroten.


  1. De leergang begint met de 2-daagse cursus TO1 'BLVC in bstekken'. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. De te nemen verkeersmaatregelen moeten overeenkomstig paragraaf 30 lid 4 van de UAV 2012 in een GWW-bestek (aanleg, onderhoud, infra, groen, e.d.) worden vermeld. Paragraaf 5 van de UAV 2012 legt de verantwoordelijkheid van het ontwerp bij de opdrachtgever. Het voorschrijven van tijdelijke verkeersmaatregelen in bestekken is niet eenvoudig. Wij zien te vaak niet eenduidige, tegenstrijdige en/of overbodige bepalingen. Veel bestekschrijvers zijn ook onbekend met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden met betrekking tot dit onderwerp. In deze cursus leer je wat er allemaal komt kijken bij het adequaat beschrijven van tijdelijke verkeersmaatregelen.

  2. Hierna wordt de 2-daagse vervolgcursus TO2 'BLVC in kwaliteitsborgingsplannen' gegeven. Tijdens de aanbesteding van (weg)werkzaamheden wordt de aannemer regelmatig geselecteerd op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV, voorheen EMVI). Het toepassen van Beste PKV is een methode om extra kwaliteit te honoreren. Om hiervoor te slagen is goede planvorming onontbeerlijk. In deze cursus leer je hoe tijdelijke (verkeers)maatregelen kunnen worden geborgd in een Bouwveiligheidsplan, een Veiligheids- en Gezondheidsplan, een Kwaliteitsplan en in een BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie). Deze plannen vormen de basis om op eenduidige wijze te kunnen calculeren, uitvoeren, inspecteren en handhaven.

 

Advies op maat

Kennis zorgt voor een voorsprong en daarmee maak jij het verschil. De leergang Contractvorming is een leergang van 4 dagen verdeeld over 2 cursussen gericht op het opstellen van bestekken, kwaliteitsplannen, BLVC-plannen en V&G-plannen.


Met onderstaande aanbeveling kom je tot een afgewogen cursuskeuze passend bij de functie die je uitgeoefend. Selecteer de opleiding die bij jou past en bekijk naar eigen inzicht of je de aanmelding verder uitbreidt of inperkt.

 

duur

        cursus verkeers-
kundige
project-
leider
werkvoor-
bereider
uit-
voerder
directie-
voerder
toezicht-
houder
2 TO1 BLVC in bestekken - pl wv uv dv th
2 TO2 BLVC in kwaliteitsborgingsplannen vk pl wv uv dv th
4 aantal cursusdagen 2 4 4 4 4 4

 

Kosten leergang

De kosten van elke cursus afzonderlijk komen per cursist op € 380,00 per cursusdag. De totale leergang duurt 4 dagen en kost € 1.520,00.