Leergang 'TVM-specialist Planvorming'

 

Praktijkgericht en actueel kennis overbrengen over verkeersmaatregelen, dat is waar Veringmeier Opleidingen voor staat. Jaarlijks vergroten we de kennis, vaardigheden en competenties van werknemers bij overheden en bedrijven. Of je nu werkt bij een wegbeheerder, opdrachtgever of opdrachtnemer, onze aanpak is sterk gericht op de praktijk en biedt een hoge mate van flexibiliteit. Wij bieden je meerdere startmomenten, verschillende studievarianten, klassikale lessen en e-learningmodules.


Er komt veel kijken bij een goede planvorming van tijdelijke verkeersmaatregelen. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Tijdens deze leergang leer je alle ins en outs gedurende 8 afzonderlijke cursussen met een studieduur van in totaal 14 dagen. Gericht op Veiligheid en Bereikbaarheid leer je om rekening houdend met de omgeving een faserings-, afzettings- en omleidingsplan op een systematische en verantwoorde wijze op te stellen. Bovendien leer je om tussen de verschillende opties een gemotiveerde keuze te maken. Als je alle cursussen uit de leergang hebt gevolgd, ben je een specialist tussen je vakgenoten en ontvang je hiervoor een leergangcertificaat.

Inhoud leergang

Gericht op planvorming voor tijdelijke verkeersmaatregelen bieden wij in deze leergang een totaalpakket aan cursussen voor een ieder die werkzaamheden voorbereid, controleert, of handhaaft aan, op of langs de openbare weg.


Het staat je vrij om de cursussen achter elkaar te volgen, maar ook afzonderlijk, zodat je in je eigen tempo en beschikbare tijd je kennis kunt vergroten.

 


Je begint de leergang met 4 cursussen rondom het thema VEILIGHEID. Hierbij wordt geleerd om een werklocatie op een veilige manier af te zetten.


 1. De leergang begint met de 1-daagse cursus TV1'Handboek wegafzettingen WIU 96b'. In deze cursus leer je een keuze te maken uit de verschillende afzettingsfiguren in het Handboek wegafzettingen 96b van CROW. We introduceren een stappenplan, zodat je na afloop van de cursus zelfstandig een risico-inventarisatie en een plan van aanpak op basis van de gegevens uit het handboek kunt opstellen. Je leert werken met de verschillende selectieschema's en zoekbomen. Zo kom je tot het meest geschikte standaard afzettingsfiguur voor jouw werksituatie. Ook leer je hoe je aan de hand van de beleidsuitgangspunten en topeisen gemotiveerd kan afwijken van de richtlijnen. Doel blijft hierbij dat er veilig gewerkt kan worden.

 2. Hierna wordt de 2-daagse vervolgcursus TV2 'Bebording en bebakening bij wegafzettingen' gegeven. De cursus is speciaal opgezet rondom het thema bebording, bebakening en markering tijdens de uitvoering van (wegen)bouwprojecten. Welke borden moet je inzetten om verkeersdeelnemers te informeren, te waarschuwen en geboden en verboden aan te geven? Waar mag een nulpunt uit bestaan? Welke mogelijkheden zijn er om met een langsafzetting motorvoertuigen, fietsverkeer en voetgangersverkeer van het werk te weren? Welke barriers zijn voertuigkerend en welk materiaal mag je inzetten voor de scheiding van verkeer? Tijdens de cursus leer je om de juiste snelheidsbeperking, bebording en bebakening te kiezen voor de uitvoering van een gekozen afzettingsfiguur.

 3. Tijdens de 1-daagse verdiepingscursus TV3 'Verkeersregeling bij wegafzettingen' leer je om bij het werken op wisselstroken de juiste keuzes te maken voor een doorgangsregeling met bebording, verkeerslichten of verkeersregelaars. Je leert te werken met een stappenplan, waarmee je systematisch de verschillende mogelijkheden tegen elkaar afweegt. Om dit te oefenen werk je groepsgewijs 3 verschillende praktijksituaties uit tot een veilige oplossing. Tijdens de cursus gaan we dieper in op de inzet van verkeersregelaars in verschillende werksituaties. Wanneer mogen ze wel en niet worden ingezet, waar moeten ze bij een afzetting staan en hoe lang mogen ze werken?

 4. Vervolgens wordt tijdens de 2-daagse verdiepingscursus TV4 'Wegafzettingen bij kruisend verkeer' specifiek gekeken naar kruisend verkeer. Je leert welke bebording en bebakening je moet plaatsen als je een gelijkvloerse kruising moet afzetten. Hoe ga je om met voorsorteervakken en in welke volgorde sluit je weggedeeltes af? Hoe zorg je voor een veilige in- en uitrit voor bouwverkeer? Ook leer je hoe je verkeer veilig door een werkvak laat oversteken. Tijdens de cursus werk je groepsgewijs diverse praktijksituaties uit tot een veilige oplossing.

 5. Na de cursussen over een veilige wegafzetting gaan we in 3 cursussen dieper in op de BEREIKBAARHEID voor de weggebruiker.


 6. In de 2-daagse basiscursus TB1 'Verkeersafwikkeling bij (wegen)bouwprojecten' worden de verschillende methoden van het afsluiten van weg(gedeelten) en het omleiden van verkeer in verschillende situaties besproken. Denk hierbij aan het afsluiten van parkeergelegenheden, zijstraten en hoofdwegen. Ook wordt gekeken hoe (wegen)bouwprojecten verkeerskundig kunnen worden gefaseerd en hoe je een goede afweging maakt tussen de verschillende faseringsmogelijkheden. We oefenen dit bij het herstraten van een woonbuurt en het vervangen van een laanbeplanting op een gebiedsontsluitingsweg. Tijdens de cursus werk je hiervoor groepsgewijs faserings-, afsluitings- en omleidingsplannen uit, die klassikaal worden besproken.

 7. Vervolgens leer je in de 2-daagse vervolgcursus TB2 'Verkeersgeleiding langs (wegen)bouwprojecten' om de maatgevende ontmoeting langs een werkvak te berekenen. Met andere woorden je berekent of er nog genoeg ruimte langs een werkvak aanwezig is om motorvoertuigen, fietsverkeer en voetgangersverkeer langs het werk te leiden. Geleerd wordt om verschillende scenario's van verkeersafwikkeling met elkaar te vergelijken en hoe werkzaamheden binnen een dwarsprofiel kunnen worden gefaseerd of juist gecombineerd. Tijdens deze cursus worden groepsgewijs praktijksituaties uitgewerkt en diverse verkeersscenario's besproken. Na afloop van de cursus ben je in staat om hieruit gemotiveerd het beste scenario te kiezen.

 8. Tijdens de 1-daagse verdiepingscursus TB3 'Toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten' staat de toegankelijkheid van het terrein centraal voor de verschillende verkeersdeelnemers tijdens de uitvoering van (wegen)bouwprojecten. Je neemt kennis van de verschillende materialen die ingezet kunnen worden voor loop-, fiets- en rijvoorzieningen en hoe je die het beste kan toepassen. Speciale aandacht wordt gegeven aan de toegankelijkheid van winkels, bedrijven, en maatschappelijke voorzieningen. Ook kijken we hoe het openbaar vervoer, hulpdiensten en gehandicapten zo goed mogelijk bij alle bestemmingen kunnen komen.

 9. Tenslotte ronden we de leergang af met het systematisch vastleggen van hetgeen je allemaal tijdens de vorige cursussen geleerd hebt en leg je op locatie een eindtoets PLANVORMING af.


 10. Voor de specialisten die overeenkomstig artikel 5 van de Arbowet alles schriftelijk moeten kunnen verantwoorden is de 3-daagse verdiepingscursus TP1 'Planuitwerking tijdelijke verkeersmaatregelen' ontwikkeld. Bij werkzaamheden aan de weg lopen zowel wegwerkers als weggebruikers gevaar. Artikel 5 van de Arbowet verplicht je in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast te leggen welke risico's wegwerkzaamheden met zich brengen. In een plan van aanpak moet je vervolgens aangegeven welke (verkeers)maatregelen je neemt om de risico's te beperken. In deze cursus leer je te werken met een gestandaardiseerd systeem om de kenmerken van de weg, het verkeer en het werk te inventariseren, te analyseren en een (verkeers)plan van aanpak op te stellen. Je sluit de cursus af met een praktijkdag, waarbij op locatie het gehele stappenplan wordt doorlopen.

  De kennis en ervaringen die tijdens de cursus TV1, TV2, TV3, TV4, TB1, TB2 en TB3 zijn opgedaan, worden tijdens de tweede en derde cursusdag stapsgewijs getoetst aan de hand van een praktijktoets op locatie. Hiervoor komen de cursisten op de tweede en derde dag in Utrecht bij elkaar.

 

Advies op maat

Kennis zorgt voor een voorsprong en daarmee maak jij het verschil. De leergang Planvorming is een leergang van 14 dagen verdeeld over 8 cursussen gericht op het opstellen van een faserings- afzettings- en omleidingsplan.


Met onderstaande aanbeveling kom je tot een afgewogen cursuskeuze passend bij de functie die je uitgeoefend. Selecteer de opleiding die bij jou past en bekijk naar eigen inzicht of je de aanmelding verder uitbreidt of inperkt.

 

duur

        cursus verkeers-
kundige
project-
leider
werkvoor-
bereider
uit-
voerder
directie-
voerder
toezicht-
houder
1 TV1 Handboek wegafzettingen WIU 96b vk pl wv uv dv th
2 TV2 Bebording en bebakening bij wegafzettingen vk pl wv uv dv th
1 TV3 Verkeersregeling bij wegafzettingen vk pl wv uv dv th
2 TV4 Wegafzettingen kruisend verkeer vk pl wv uv dv th
2 TB1 Verkeersafwikkeling bij (wegen)bouwprojecten vk pl wv uv dv th
2 TB2 Verkeersgeleiding langs (wegen)bouwprojecten vk pl wv uv dv th
1 TB3 Toegankelijkheid bij (wegen)bouwprojecten - pl wv uv dv th
3 TP1 Planuitwerking tijdelijke verkeersmaatregelen - - wv uv dv th
14 aantal cursusdagen 10 11 14 14 14 14

 

Kosten leergang

Je kan de leergang op locatie volgen in 14 dagen of online in 22 dagdelen en 3 dagen op locatie.


De kosten van elke cursus afzonderlijk komen per deelnemer op € 380,00 per cursusdag of € 200,00 per dagdeel. Als je de 8 cursussen afzonderlijk volgt dan komen de totale kosten op locatie op € 5.320,00 of online op € 5.540,00.


Als je inschrijft voor de gehele leergang ontvang je een aantrekkelijke korting en komen de totale kosten op
€ 5.100,00 per deelnemer.


Vraag naar onze prijs voor deze leergang bij jou incompany.

 

<
Handboek wegafzettingen

Wij adviseren het Handboek wegafzettingen WIU 96b aan te schaffen, wat door ons is aangepast, aangevuld en ingebonden.

Het aangepaste handboek wegafzettingen is speciaal ontwikkeld voor deelnemers aan de cursussen van Veringmeier Verkeersmanagement. Het is bedoeld voor projectleiders, werkvoorbereiders, directievoerders, toezichthouders, uitvoerders, omgevingsmanagers en verkeerscoördinatoren die afzettingen moeten voorbereiden, plaatsen of controleren.


Het aangepaste handboek wegafzettingen wordt gebruikt tijdens de volgende cursussen: