Leergang UVL 'Vakbekwaam verkeersregelaar'

 

Veringmeier Verkeersmanagement heeft een aparte leergang 'Vakbekwaam verkeersregelaar' ontwikkeld. Deze leergang is bedoeld voor mensen die een opleiding willen volgen om een aanstelling te krijgen als beroepsverkeersregelaar. Hiernaast geeft de leergang een verdieping voor reeds aangestelde verkeersregelaars, die hun kennis en vaardigheden willen verbeteren. In deze leergang worden 4 afzonderlijke cursussen gegeven met een studieduur van in totaal 5 dagen. Als je alle cursussen uit de leergang hebt gevolgd, maakt deze leergang van jou een specialist tussen je vakgenoten. Je ontvangt hiervoor een apart leergangcertificaat.


Als je interesse hebt in een cursus buiten de aangeboden leergang, dan kan je jezelf hiervoor natuurlijk ook inschrijven.

Inhoud leergang

Sinds 1 maart 2009 is verkeersregeling wettelijk geregeld in de Regeling verkeersregelaars 2009. Deze regeling heeft betrekking op drie soorten verkeersregelaars:

 • transportbegeleiders
 • beroepsverkeersregelaars
 • evenementenverkeersregelaars

 

De leergang verkeersregelaars is speciaal opgezet voor beroepsverkeersregelaars.

 

Op basis van artikel 82 van het RVV 1990 heeft de verkeersregelaar een officiële status. De aanwijzingen van een bevoegde verkeersregelaar zijn bindend voor alle weggebruikers. Uniforme aanwijzingen zoals stop- en doorrijtekens moeten worden opgevolgd. De aanstelling van deze plaatselijke of regionale verkeersregelaars is voorbehouden aan de burgemeester (plaatselijk) of de minister van Infrastructuur en Milieu (landelijk). Nadat deze verkeersregelaars zijn aangesteld kunnen zij zelfstandig optreden als verkeersregelaar.

 

Om een aanstelling als beroepsverkeersregelaar te kunnen krijgen moet iemand met goed gevolg deelnemen aan een theoriecursus. Hierna kan worden deelgenomen aan een praktijkcursus. Andersom is niet mogelijk. Als ook de praktijkcursus met goed gevolg is afgesloten, kan een aanstelling worden aangevraagd. Niet iedereen kan echter worden aangesteld als beroepsverkeersregelaar. Meer informatie leest u op de pagina Opleiding en aanstelling beroepsverkeersregelaars.

Om verdieping te geven aan reeds aangestelde verkeersregelaars is de leergang uitgebreid met nog twee extra cursussen. Het staat u vrij om de cursussen als leergang te volgen, maar ook afzonderlijk, zodat u in uw eigen tempo en beschikbare tijd uw kennis kunt vergroten.

 

 1. De leergang begint met de 1-daagse cursus UV1 'Theorie verkeersregelaar'. Tijdens deze cursus leer je de theorie van het verkeer regelen. We vertellen je over de achterliggende wetgeving, hoe je verkeersregelaar wordt en welke uitrusting je nodig hebt. Je leert welke aanwijzingen je moet kunnen geven en dit wordt ook al met je geoefend. De dag wordt afgesloten met een theorie-examen.

  Deze cursus is de eerste stap om te komen tot een aanstelling als beroepsverkeersregelaar. Nadat met goed gevolg aan de theoriecursus is deelgenomen, kan je deelnemen aan de praktijkcursus Verkeersregelaar. Andersom is niet mogelijk.

 2. Nadat je geslaagd bent voor het theorie-examen uit de cursus UV1 kan je deelnemen aan de 2-daagse cursus UV2 'Praktijk verkeersregelaar'. Tijdens deze cursus leer je de praktijk van het verkeer regelen. De cursus wordt afgesloten met een praktijkexamen van minimaal 15 minuten op een kruising in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de politie.

  Als je slaagt ontvang je een getuigschrift met politiewaarmerk. Hiermee kan je een landelijke of regionale aanstelling tot beroepsverkeersregelaar aanvragen.

 3. Agressie en geweld is een belangrijk arbeidsrisico bij de verkeersregelaars. Werknemers geven aan dagelijks te worden uitgescholden. Ook (dreiging met) fysiek geweld en (bijna-)aanrijdingen komen voor. Onbekendheid met de wettelijke bevoegdheden van de verkeersregelaars leidt vaak tot weerstand bij automobilisten. Tijdens de 1-daagse cursus UV3 Houding en gedrag verkeersregelaars leer je hoe je klantvriendelijk kunt handelen en hoe je moet omgaan met agressie. In deze cursus wordt aandacht gegeven aan betrokkenheid, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, weerbaarheid en stressbestendigheid. Je leert om conflicten te voorkomen en indien er toch een conflict ontstaat, hoe je op een verantwoorde wijze uit deze situatie komt.

 4. Tijdens de opleiding tot beroepsverkeersregelaar leer je het verkeer te regelen op een kruispunt. Maar als verkeersregelaar wordt je vaak ingezet in allerlei onbekende situaties. Om je hierin te trainen, leer je tijdens de 1-daagse praktijkcursus UV4 Verkeer regelen in bijzondere situaties het regelen van het verkeer bij wegwerkzaamheden, evenementen, uitval van verkeersregelinstallaties, treinstremmingen en werkzaamheden aan trambanen. Ook je inzet als verkeersregelaar bij incidenten en calamiteiten wordt tijdens de cursus besproken. Diverse situaties worden op locatie geoefend.

 

Kosten leergang

De kosten van de 3-daagse beroepsopleiding komen op € 695,= per deelnemer. De overige 2 cursussen kosten € 350,= per cursusdag. De totale leergang duurt 5 dagen en komt daarmee op een totaal bedrag van € 1.395,= per deelnemer.

 

Aanvullende cursussen

Je hebt al aardig wat ervaring als beroepsverkeersregelaar en wilt zelfstandig een team aansturen. Tijdens de 2-daagse Praktijkcursus UV5 Coördinatie verkeersregelaars leer je om stapsgewijs te werk te gaan om de voorbereiding en uitvoering van het regelen van verkeer in goede banen te leiden. Je leert een weg- en verkeerssituatie te analyseren en maatregelen af te stemmen op (afwijkend) verkeersgedrag. Verder worden behandeld het afsluiten van een weg(gedeelte), het opstellen van een post- en takenplan, het opstellen van een verkeersomleidingsplan en het coördineren van een team verkeersregelaars bij kleine en grote afzettingen.


Beroepsverkeersregelaars worden gezien als verlengstuk van de politie en dienen daarom op de hoogte te zijn van actuele verkeersregels. Je hebt een aanstelling tot bevoegde beroepsverkeersregelaar gekregen voor de duur van 5 jaar. Hierna volg je een herhalingscursus. Tijdens de 1-daagse Herhalingscursus UV6 Beroepsverkeersregelaar worden de nieuwste wijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van verkeer regelen bijgebracht. Ervaringen uit de praktijk worden uitgewisseld. Vervolgens worden de vaardigheden om in verschillende situaties te werken op locatie geoefend en aangescherpt. Na afloop van de cursus kan je de verkeersregelaarspas met een periode van weer 5 jaar verlengen.