Opzet cursusprogramma

 

Veringmeier Verkeersmanagement heeft een volledig cursusprogramma ontwikkeld voor tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen. Gericht op management, werkvoorbereiding, uitvoering, handhaving en beheer wordt een totaalpakket geboden voor een ieder die verkeersmaatregelen laat toepassen, voorbereidt, toepast, of inspecteert aan, op of langs de openbare weg.

Opzet en resultaat

De cursussen zijn modulair opgezet en worden voortdurend aangepast aan de actuele stand van wet- en regelgeving. De standaard inhoud kan desgewenst op maat worden aangepast aan de wensen van u als opdrachtgever.


Elke module bevat het overdragen van theorie, die verduidelijkt wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden, en het gezamenlijk behandelen van cases.

Na afloop van de workshops, cursussen en toolbox-meetings zonder eindtoets ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname.


Diverse cursussen kunnen ook worden afgesloten met een eindtoets. Indien men voor de toets slaagt ontvangt de deelnemer een certificaat. Het certificaat is vijf jaar geldig. Indien men niet slaagt voor de eindtoets ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

 

NIEUW: Online studeren

Leren is belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Ook in deze onzekere tijden met het coronavirus. Voor veel vakmensen gaat het werk nog steeds door en is kennis over het toepassen van verkeersmaatregelen zeer welkom. De ontwikkelingen en maatregelen met betrekking tot COVID-19 hebben invloed op de wijze waarop wij onze cursussen en opleidingen aanbieden. Bijeenkomsten zijn voorlopig niet toegestaan. Veringmeier Opleidingen biedt daarom vanaf mei de mogelijkheid om een aantal klassikale cursussen online te volgen. Op deze manier waarborgen we dat onze klanten alsnog vakkennis kunnen opdoen over toepassen van verkeersmaatregelen in de praktijk.


Online leren in een virtueel klaslokaal

Wij hebben ons cursusprogramma's geschikt gemaakt om online aan te bieden. Via een gebruiksvriendelijk leerplatform brengen we praktisch en actueel de cursussen bij jou thuis. Een online cursus wordt live gegeven, waarbij je vanaf een eigen locatie toegang hebt tot het virtuele klaslokaal.


De expertise van onze docenten blijft ongewijzigd. Zij zijn klaar voor deze nieuwe opzet en behandelen dezelfde leerstof en praktijkoefeningen als ze tijdens een klassikale cursus op een fysieke locatie doen.


Ook bij onze online leervorm is er ruime aandacht voor interactie en discussie. Je hebt de mogelijkheid om vragen te stellen en te overleggen met andere deelnemers. De docent beantwoordt de vragen en wisselt online kennisoverdracht af met groepswerk en praktische offline werkvormen die daarna online worden besproken.


Voordelen van online studeren

  • Geen reistijd en geen reis- en verblijfkosten
  • Deelnemen vanaf een locatie naar keuze
  • Dezelfde leerstof en praktijkoefeningen als tijdens een klassikale cursus op locatie
  • Directe communicatie met de docent en de andere deelnemers
  • Klimaatneutraal leren
  • Geen hoge bandbreedte nodig
  • Online studeren stelt je in staat je leerdoelen te behalen


10% korting op online cursussen

Als je online deelneemt aan een cursus besparen wij diverse kosten, waardoor jij goedkoper kan studeren. Schrijf je nu in en profiteer van een korting van 10% op de reguliere prijs.


Bekijk het actuele online aanbod.

 

Leergangen

Als u zich wilt verdiepen in het vakgebied van tijdelijke verkeersmaatregelen dan kan dat uitstekend door het volgen van een van onze cursussen. Wellicht vraagt u zich af welke cursussen het meest geschikt zijn voor uzelf. Om aan deze vraag tegemoet te komen hebben wij een aantal speciale leergangen opgesteld.


Als u alle cursussen uit een leergang heeft gevolgd, maakt deze leergang van u een specialist tussen uw vakgenoten. U ontvangt hiervoor een apart leergangcertificaat.


Als u interesse heeft in een cursus buiten de aangeboden leergangen, dan kunt u zich hiervoor natuurlijk ook inschrijven.


Betrokken partijen

De cursussen voor tijdelijke verkeersmaatregelen zijn in samenwerking met de Arbeidsinspectie samengesteld.
De cursussen voor 'Verkeersregelaar' in samenwerking met de Nederlandse Uniform Academie, opleidingsinstituut voor veiligheid en handhaving.

Het docentschap wordt verzorgd door:

  • de heer ing. P.J.M. Veringmeier, directeur van Veringmeier Verkeersmanagement

  • de heer ing. R. Reijnders, eigenaar van RABC (Advies en Bemiddeling Civieltechniek)

  • de heer G.T.M. Boersma, directeur van de Nederlandse Uniform Academie


Deze deskundige docenten hebben dagelijks te maken met situaties waarbij veilig moet worden gewerkt en de doorstroming van het verkeer gewaarborgd moet zijn. Relevante praktijkervaringen en hoe te handelen in onduidelijke situaties krijgen van hen dan ook ruimschoots de aandacht waarbij flexibel wordt ingespeeld op de beleving van de deelnemers.

Inschrijven

Verspreid door het land verzorgen wij via open inschrijving diverse opleidingsdagen. De onderdelen kunnen definitief doorgang krijgen indien minimaal 6 mensen per cursus deelnemen. Om maximale kennisoverdracht te garanderen werken wij met een totale groepsgrootte van maximaal 20 deelnemers. Indien u individuele medewerkers aan de cursussen wilt laten deelnemen kunt u zich inschrijven op één van onze open dagen. Kijk voor een overzicht op de pagina met geplande cursusdata. Bij opdracht wordt u op een reserveringslijst geplaatst. Zodra er zich voldoende deelnemers hebben aangemeld, ontvangt u een kennisgeving van de datum en locatie van de opleiding.


U kunt de verschillende cursussen ook bij u in-company laten verzorgen. In samenspraak met u worden dan de dagen gereserveerd om de gekozen cursus bij u op locatie te geven. De onderdelen kunnen definitief doorgang krijgen indien voor minimaal 6 deelnemers wordt betaald. De organisatie en inhoud van de cursussen wordt specifiek met u afgestemd. De prijs van in-company cursussen wordt ondermeer bepaald aan de hand van de totale tijd die nodig is om de gewenste modules tijdens een cursus te geven en is op aanvraag te ontvangen.


Indien u gebruik wilt maken van ons aanbod aan cursussen kunt u dit kenbaar maken door op de pagina met het cursusprogramma op aanmelden te klikken.


Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging. Circa 2 weken voor aanvang informeren wij u over de locatie, de data en het tijdstip waarop de voor u bestemde bijeenkomst(en) plaatsvinden.


Wij wensen u op voorhand een succesvol verloop van uw opleidingskeuze toe.

Kosten en subsidies

De kosten per deelnemer voor de verschillende cursussen staan op de betreffende cursuspagina vermeld.

Als u voor een in-company cursus kiest, wordt de cursus op een door u gewenste locatie verzorgd. Ook met een klein aantal cursisten kan een cursus in-company worden georganiseerd. Van belang is dat er dan wel voor minimaal 6 cursisten wordt gefactureerd.

Op de website www.colland.nl kan meer informatie worden verkregen over de subsidiemogelijkheden van Colland.

Op de website www.aeno.nl kan meer informatie worden verkregen over de subsidiemogelijkheden van het A+O fonds Gemeenten.

Voor actuele informatie over de fiscale aftrekbaarheid van de studiekosten kunt u contact opnemen met de Belastingdienst in uw regio of met de Belastingtelefoon voor ondernemers: 0800-0443.

Op dit cursusprogramma zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Cursusprogramma Veringmeier Verkeersmanagement.

Gerelateerde pagina's