Den Haag kijkt terug op een geslaagd cursusseizoen

 

Tijdens de winter 2012-2013 heeft Veringmeier Verkeersmanagement aan 93 medewerkers van het ingenieursbureau Den Haag 8 verschillende cursussen mogen geven. In die periode is er een groot bewustzijnsproces tot stand gekomen. Cursisten vertellen over hun ervaringen en de afdelingshoofden geven aan welke veranderingen zijn doorgevoerd.

Aanleiding

Op initiatief van Ingenieursbureau Den Haag werd op 30 mei een inspectie uitgevoerd bij 11 projecten die op dat moment binnen de gemeente in uitvoering waren. De inspectie was er op gericht om een beeld te krijgen hoe er in Den Haag werd omgegaan met de planvorming en uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen. Op 20 juni 2012 heeft Veringmeier Verkeersmanagement de resultaten van deze inspectie gepresenteerd aan de gemeente Den Haag.


TVM-inspectie Den Haag leidt tot bewustzijn en opleidingstraject

Deze presentatie heeft tot het bewustzijn geleid dat verdere kennisverdieping noodzakelijk is. "Foto's liegen niet" beaamt Alex van 't Veld als hoofd Civiele Techniek Uitvoering. "De ernst van de zaak is aanleiding tot een bureaubrede verbeterslag". Vanaf oktober 2012 tot en met februari 2013 krijgen ambtenaren die werkzaam zijn in de werkvoorbereiding en het toezicht een functiegericht cursusprogramma, waarbij implementatie van veilig werken in de Haagse praktijk voorop staat.


Durft u ook de confrontatie aan? Vraag dan vrijblijvend om meer informatie over de opzet en presentatie van een TVM-inspectie bij u op locatie.

Omvang cursusprogramma

Voor het ingenieursbureau Den Haag is een opleidingsplan vastgelegd waarbij vanuit de functies van de verschillende medewerkers een afgewogen indeling is gemaakt aan cursussen binnen het beschikbare budget.

 

cursus

aantal

dagen

omschrijving verkeers-
kundige
project-
leider
werkvoor-
bereider
uit-
voerder
directie-
voerder
toezicht-
houder

G1 1 'Wet- en regelgeving TVM' vk pl wv uv dv th
C2 2 'Tijdelijke verkeersmaatregelen 96b' - - - - - th
C3 3 'Planvorming TVM 96b' - pl - uv dv -
C5 5 'Planvorming TVM 96b' vk - wv - - -
D1 1 'TVM in bestekken' - pl wv uv dv th
F1 0,5 'TVM bij korte klusjes' - - - uv dv th
H1 1,5 'Inspectie en handhaving TVM' - - - uv dv th


aantal cursusdagen 6 5 7 7 7 6


Ervaringen van cursisten

Veel cursisten kijken met een tevreden gevoel terug op de intensieve cursusperiode. Enkele reacties die op de 77 ingeleverde evaluatieformulieren zijn vermeld leest u hieronder:


Cursus G1 (momenteel de cursussen TW1 en TW2): Wet- en regelgeving tijdelijke verkeersmaatregelen:

 • Heeft tijd voor interactie, leest niet alleen voor maar heeft begrip voor de ‘eigen’ situatie.
 • Vindt het nu al leuk en interessant terwijl we er nog ‘midden’ in zitten.


Basiscursus C2 (momenteel de cursus TV1): Tijdelijke verkeersmaatregelen 96b:

 • Leuk om even over te brainstormen gezamenlijk en verrassend hoeveel je met minder borden kan bereiken.
 • Het zal nog wel de nodige oefening vergen om alle richtlijnen goed toe te passen.


Praktijkcursus C5 (momenteel de cursus TP1): Planvorming tijdelijke verkeersmaatregelen 96b:

 • Relaxte presentatie, interactief op reacties van de cursisten. Betrokken.
 • Goede mix tussen theorie en humor. Dag was omgevlogen.
 • Leuk om met z’n allen te doen om dan toch weer een discussie te krijgen. Heerlijk!!
 • Veel inzicht gekregen wat nodig is t.b.v. tijdelijke verkeersmaatregelen.


Praktijkcursus E8 (momenteel de cursussen UH1 en UH4): Kortdurende werkzaamheden voor hoveniers:

 • Zeer overzichtelijk en vooral het instructieboek is zeer doordacht.
 • Nu pas begrijp ik waarom er steeds doorverwezen wordt. Dingen vallen op z’n plek – aan het begin van de cursus was dit niet te overzien. Alles komt aan bod.
 • Heel erg goed om te doen. Goed om te zien dat met onzinnige opmerkingen uit de klas goed wordt omgegaan. Iedere keer weer toelichten met dezelfde rust: bijzonder.


Praktijkcursus H2 (momenteel de cursus TW3): Inspectie en handhaving tijdelijke verkeersmaatregelen:

 • Kijken deed je al. Het bewust noteren is erbij gekomen, mooi bewijs voor nauwlettend toezicht.
 • Mooi op dreef, mede omdat collega’s reageerden, mooie wisselwerking.
 • Insteek goed. Wel een eye-opener.


Cursus D1 (momenteel de cursus TO1): Tijdelijke verkeersmaatregelen in bestekken:

 • Blijft lastig om ervaren mensen op de feiten te drukken en het belang te laten inzien.
 • Erg handig zeker als naslag.


Eindevaluatie:

 • De presentatie was confronterend door voorbeelden uit Den Haag, maar dat was ook de bedoeling, zodat we bewust werden van onze eigen werkwijze.
 • Het was confronterend, maar dit komt ook doordat we erg gefocust waren op het verkeer laten doorgaan, terwijl we de veiligheid eigenlijk altijd voorop horen te laten staan.
 • Binnen het volle cursusprogramma was er behoefte aan meer interactie en oefening. Een extra cursusdag zou welkom zijn geweest.

Afdelingshoofden komen met nieuw beleid

Binnen het ingenieursbureau Den Haag vormen Alex van 't Veld en Wim Brummer op de afdeling Civiele Techniek een hecht managementteam. "Peter Veringmeier heeft als docent met zijn enorme kennis over tijdelijke verkeersmaatregelen de cursisten bewust gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheid. Hij heeft hun geleerd om gedurende het voorbereidings- en uitvoeringsproces voortdurend de veiligheid van de wegwerkers en weggebruikers bij de toepassing van wegafzettingen te waarborgen. Bovendien weet hij de verbanden met achterliggende verkeerswetgeving en bestekkensystematiek goed over te brengen, waardoor er een samenhang ontstaat tussen de verschillende vakdisciplines bij het ingenieursbureau."


Alex vertelt als hoofd Civiele Techniek Uitvoering dat er na afloop van het cursusprogramma in Den Haag een wijziging is doorgevoerd in het gevoerde beleid: “Anders dan voorheen kiezen we veel vaker voor het volledig afsluiten van wegvakken. Daarmee wordt de lokale bereikbaarheid voor de weggebruiker wel beperkt, maar de overlast is veel korter van duur en het werk kan veel veiliger worden uitgevoerd.
Wim is hoofd Civiele Techniek Voorbereiding en voegt daar aan toe “Indien er toch verkeer langs het werk moet worden geleid, dan wordt in de werkvoorbereiding voortaan altijd een dwarsprofiel toegevoegd, om te bepalen of er voldoende ruimte is voor werk, afzetting en verkeer.