Productenoverzicht

 

Handboeken wegafzettingen

De Handboeken Wegafzettingen zijn een verkorte versie van de CROW-publicatie 'Maatregelen op (niet-)autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96a en 96b’. In de handboeken zijn de standaardafzettingen weergegeven voor werk in uitvoering naast de rijbaan, op de rijbaan, op kruispunten en rotondes en op fietspaden en voetpaden.


Wij hebben de Handboeken wegafzettingen WIU 96a en WIU 96b voor je aangepast, aangevuld en ingebonden.

product richtlijnen werkgebied locatie wegen inhoud winkel
LH2 96a/96b autosnelwegen en niet-autosnelwegen binnen en buiten de bebouwde kom aangepast CROW handboek bestellen
LH3 96b niet-autosnelwegen binnen en buiten de bebouwde kom aangepast CROW handboek bestellen
Instructieboekjes Korte klusjes

Elke werkgever is verplicht om in overeenstemming met artikel 5 van de Arbowet op basis van een Risico-inventarisatie een schriftelijk Plan van Aanpak per werksituatie aan zijn werknemers mee te geven.
Voor werkzaamheden in de openbare ruimte hebben wij dit Plan van Aanpak verwerkt in een Instructieboekje Korte klusjes met een aantal geplastificeerde kaarten waarop alle wegafzettingen staan weergegeven voor kortdurende werkzaamheden.
Er zijn 4 verschillende versies beschikbaar, die elk voorzien kunnen worden van praktijkfoto's voor wegwerkers, hoveniers, landmeters of nutsbedrijven die werkzaam zijn in de aangegeven werkgebieden.

product richtlijnen werkgebied locatie wegen tijdsduur werken inhoud winkel
LI3 96b provincie, gemeente wegen buiten en binnen de bebouwde kom ≤ 1 dag 70 pagina's bestellen
LI4 96b landmeters wegen buiten en binnen de bebouwde kom ≤ 1 dag 30 pagina's bestellen
LI5 96b directie en toezicht wegen buiten en binnen de bebouwde kom ≤ 1 dag 6 pagina's bestellen
LI6 maatwerk maatwerk maatwerk maatwerk maatwerk bestellen
Moederbestekken

Veringmeier Verkeersmanagement heeft een standaard RAW-besteksapplicatie in RSU-formaat opgesteld, die de tijdelijke verkeersmaatregelen in onderhouds(beeld)bestekken vastlegd.
 

In dit bestek wordt verwezen naar de afzettingsfiguren in het Instructieboekje 96a/b.

product inhoud bestek soort bestek digitaal bestand winkel
LM1 deel 1, 2.1, 2.2, 3 RAW RSU bestellen