Productenoverzicht

 

Handboek Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen

Werk je op niet-autosnelwegen? Dan helpt het handboek Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96b-2020 je tijdens je werk met concrete maatregelfiguren voor alle voorkomende situaties bij werk in uitvoering op alle niet-autosnelwegen.


Wij hebben het handboek Standaardmaatregelen WIU 96b voor je aangepast, aangevuld en ingebonden.

product richtlijnen werkgebied locatie wegen inhoud winkel
LH3 96b niet-autosnelwegen binnen en buiten de bebouwde kom aangepast CROW handboek meer info
Instructieboekjes Korte klusjes

Elke werkgever is verplicht om in overeenstemming met artikel 5 van de Arbowet op basis van een Risico-inventarisatie een schriftelijk Plan van Aanpak per werksituatie aan zijn werknemers mee te geven.
Voor werkzaamheden in de openbare ruimte hebben wij dit Plan van Aanpak verwerkt in een Instructieboekje Korte klusjes met een aantal geplastificeerde kaarten waarop alle wegafzettingen staan weergegeven voor kortdurende werkzaamheden.
Er zijn 4 verschillende versies beschikbaar, die elk voorzien kunnen worden van praktijkfoto's voor wegwerkers, hoveniers, landmeters of nutsbedrijven die werkzaam zijn in de aangegeven werkgebieden.

product richtlijnen werkgebied locatie wegen tijdsduur werken inhoud winkel
LI3 96b provincie, gemeente wegen buiten en binnen de bebouwde kom ≤ 1 dag 70 pagina's bestellen
LI4 96b landmeters wegen buiten en binnen de bebouwde kom ≤ 1 dag 30 pagina's bestellen
LI5 96b directie en toezicht wegen buiten en binnen de bebouwde kom ≤ 1 dag 6 pagina's bestellen
LI6 maatwerk maatwerk maatwerk maatwerk maatwerk bestellen