Meerdere versies

Foto's van praktijksituaties naar keuze: 

 • voor gemeenten
 • voor provincies 
Instructieboekje LI3

 

richtlijnen

werkgebied

locatie wegen

tijdsduur werken

inhoud

96b gemeente en provincie wegen buiten en binnen de bebouwde kom ≤ 1 dag 70 pagina's
Arbowetgeving

Elke werkgever is verplicht om in overeenstemming met artikel 5 van de Arbowet op basis van een Risico-inventarisatie een schriftelijk Plan van Aanpak per werksituatie aan zijn werknemers mee te geven. Hier heeft CROW het Handboek Standaardmaatregelen op niet-autosnelwegen WiU 96b - 2020 voor uitgegeven. Nadeel van dit handboek is dat het met 250 pagina’s te veel omvattend is voor de meeste werkzaamheden die medewerkers dagelijks uitvoeren.


Ruim 80% van alle wegwerkzaamheden duurt niet langer dan een dag. Speciaal voor deze werkzaamheden hebben wij een Instructieboekje Korte klusjes samengesteld. In dit instructieboekje kan je via een uniek stappenplan alle mogelijke afzettingsfiguren opzoeken voor kortdurende werkzaamheden. De afzettingsfiguren zijn op geplastificeerde kaarten overzichtelijk weergegeven en voorzien van fotovoorbeelden uit de praktijk. Met gebruik van het stappenplan in het instructieboekje kan worden voldaan aan artikel 5 van de Arbowet om de RI&E schriftelijk vast te leggen.


Het instructieboekje LI3 is volledig aangepast aan de vernieuwde richtlijnen 96b.

 

Handboek
Standaardmaatregelen WiU 96b

 

Instructieboekje LI3

Korte klusjes WiU 96b

omvang 

 • 250 pagina’s

 

 

 

omvang  

 • 70 pagina's
 • 35 geplastificeerde kaarten

 

alle standaard afzettingsfiguren 96b

 • op, vanaf en naast niet-autosnelwegen
 • binnen en buiten de bebouwde kom
 • voor statische en dynamische werkzaamheden
 • die korter of langer duren dan 1 dag

   

 

alle standaard afzettingsfiguren 96b

 • op, vanaf en naast niet-autosnelwegen
 • binnen en buiten de bebouwde kom
 • voor statische en dynamische werkzaamheden
 • die niet langer duren dan 1 dag

 

gegroepeerd per

 • wegtype + werksituatie
 • type afzetting

 

 

 

gegroepeerd per

 • wegtype + werksituatie
 • snelheid + tijdsduur
 • type afzetting

 

praktisch hulpmiddel, maar …

 • omvangrijk selectiesysteem
 • veel doorverwijzingen naar andere pagina's
 • afzettingsfiguren zijn doorgeknipt getekend
 • zonder fotovoorbeelden uit de praktijk
 • gebruik van coderingen van verkeersborden

 

 

praktisch hulpmiddel door

 • eenvoudig zoeksysteem
 • géén doorverwijzingen naar andere pagina’s
 • afzettingsfiguren zijn aaneengesloten getekend
 • met fotovoorbeelden uit de praktijk
 • gebruik van afbeeldingen van verkeersborden

 

niet geschikt voor het bepalen van

 • de obstakelvrije zone
 • het gebruik van een VRI
 • de snelheid bij werk in uitvoering
 • het type afzetting
 

geschikt voor het bepalen van

 • de obstakelvrije zone
 • de maatgevende ontmoeting
 • de snelheid bij werk in uitvoering
 • het type afzetting 

 

Eenvoudig zoeksysteem

Via 20 logische stappen leidt het Instructieboekje de gebruiker voor een specifieke lokale werksituatie naar het juiste afzettingsfiguur en de bijbehorende bebording en bebakening. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uniek zoeksysteem. In het Instructieboekje worden alle 20 te doorlopen stappen uitgelegd.

 

Risico-inventarisatie

 

 1. Bepaal het wegtype waar je op gaat werken

 2. Bepaal de hoogste waarde van V85/Vmax

 3. Bepaal of er een afzetting nodig is

 4. Bepaal de werklocatie in het dwarsprofiel

 5. Bepaal of er een permanente verkeerssignalering aanwezig is

 6. Bepaal het soort werk

 7. Bepaal hoelang er gewerkt wordt

 8. Bepaal of de wegsituatie overzichtelijk is

 9. Bepaal het type toe te passen afzetting

 10. Bepaal de positie van de wegwerkers

 

Plan van Aanpak

 

 1. Kies het juiste kaartnummer in het zoeksysteem
 2. Ga naar de kaart met het juiste kaartnummer
 3. Bepaal het toe te passen afzettingsfiguur
 4. Bepaal de toe te passen afstanden voor bebakening
 5. Bepaal de toe te passen breedte van de vrije ruimte
 6. Bepaal de toe te passen snelheidsbeperking
 7. Bepaal de toe te passen opmerkingen bij het gekozen afzettingsfiguur
 8. Bepaal de toe te passen onderlinge afstand binnen de langsafzetting
 9. Bepaal de toe te passen aanvullende maatregelen
 10. Blijf altijd nadenken

 

Er is een Snelzoeksysteem opgenomen in het Instructieboekje. Via de stappen 1, 2, 4, 9 en 10 kies je het juiste kaartnummer van stap 11 en kies je bij stap 13 het toe te passen afzettingsfiguur.

 

Indeling

Het Instructieboekje Korte Klusjes 96b voor werkzaamheden bij provincies en gemeenten, op wegen buiten en binnen de bebouwde kom, waarbij de werkzaamheden niet langer duren dan 1 dag heeft de volgende inhoud:

 

1 pagina     voorkant met uw NAW-gegevens
4 pagina's   algemene toelichting
4 pagina's   stap voor stap uitleg doorlopen Risico-inventarisatie
4 pagina's   stap voor stap uitleg uitwerken Plan van Aanpak
1 pagina     standaard invulformulier
54 pagina's   standaard afzettingsfiguren
2 pagina's   wat te doen bij calamiteiten

 

De voorkant en achterkant kunnen worden aangepast door het toevoegen van een foto uit jouw dagelijkse praktijk en de NAW-gegevens van de organisatie waar je werkt. De bereikbaarheid tijdens calamiteiten wordt in het Instructieboekje vastgelegd, via een contactpersoon of afdeling met een telefoonnummer. Deze gegevens dienen twee weken voor oplevering aangeleverd te worden.

 

 

Hieronder zie je een voorbeeldpagina met toelichting en praktijkfoto’s. In de toelichting worden geen verkeersbordnummers vermeld. Hiervoor in de plaats is het verkeersbord met een plaatje weergegeven.

 

 

Hieronder zie je een voorbeeldpagina met standaard afzettingsfiguren. De figuren voor werkzaamheden bij hoge snelheid en relatief lange tijdsduur staan links en lopen naar rechts af tot eenvoudige afzettingen voor werkzaamheden bij lage snelheid en korte tijdsduur.

 

Leren werken met het instructieboekje

Het Instructieboekje Korte klusjes WIU 96b is speciaal ontwikkeld voor deelnemers aan de cursussen van Veringmeier Verkeersmanagement. Het is bedoeld voor medewerkers van een buitendienst, maar is ook erg handig voor projectleiders, werkvoorbereiders, directievoerders, toezichthouders, uitvoerders, omgevingsmanagers en verkeerscoördinatoren die kortdurende wegafzettingen moeten voorbereiden, plaatsen of controleren.


Tijdens vier verschillende cursussen wordt geleerd waar je op moet letten bij kortdurende werkzaamheden en welke afzettingsmaterialen je daarbij nodig hebt. Bovendien wordt het stappenplan uit het Instructieboekje uitgelegd en worden diverse praktijksituaties met het boekje geoefend via een standaard invulformulier. Na de cursus ben je in staat om uit het Instructieboekje het juiste afzettingsfiguur te kiezen, voor de situatie waarin op dat moment gewerkt wordt.


Het instructieboekje Korte Klusjes wordt toegelicht tijdens de volgende cursussen:

 

Toepassing in bestekken

Indien u in (onderhouds)bestekken verwijst naar de toepassing van het Instructieboekje kan het boekje als pdf-bestand digitaal bij de aanbestedingsdocumenten worden gevoegd en bijvoorbeeld op de aanbestedingskalender worden geplaatst.
Indien er aannemers zijn die een bestek aanschaffen en/of hierop inschrijven, zal hiervoor per aannemer een prijs voor het Instructieboekje via u aan Veringmeier Verkeersmanagement worden betaald. Ook voor afdrukken ten behoeve van gewaarmerkte exemplaren, toezicht en uitvoering zal eenzelfde vaste prijs per stuk worden verrekend.


Kosten

Je kan het Instructieboekje LI3 bestellen voor de volgende bedragen (exclusief BTW):

 

1. Leveren Instructieboekje Korte klusjes 96b  165,00   per boekje
2.  Eenmalig aanpassen voor- en achterkant 50,00   (optioneel)
3. Administratie en verzendkosten  25,00   per levering
4. Leveren beveiligd digitaal bestand    op aanvraag

 

Al deze bedragen zijn exclusief B.T.W.
Levering vindt plaats binnen 2 weken na schriftelijke opdracht en aanlevering van de benodigde gegevens.