Meerdere versies

Foto's van praktijksituaties naar keuze: 

 • voor gemeenten
 • voor provincies 
 • voor wegwerkers
 • voor hoveniers
 • voor landmeters
 • voor nutsbedrijven
 • uw eigen bedrijfsfoto's
Instructieboekje LI6

 


richtlijnen

werkgebied

locatie wegen

tijdsduur werken

inhoud

maatwerk maatwerk maatwerk maatwerk maatwerk

 

Arbowetgeving

Elke werkgever is verplicht om in overeenstemming met artikel 5 van de Arbowet op basis van een Risico-inventarisatie een schriftelijk Plan van Aanpak per werksituatie aan zijn werknemers mee te geven.

Hiertoe heeft CROW het Handboek wegafzettingen 96a en het Handboek Wegafzettingen 96b uitgegeven. Nadeel van deze handboeken is dat ze met 108 en 178 pagina’s te veel omvattend zijn voor de meeste werkzaamheden die medewerkers dagelijks uitvoeren. In de praktijk blijkt dat er hiernaast behoefte is aan een overzichtelijk Instructieboekje met een aantal geplastificeerde kaarten waarop alle afzettingen staan weergegeven voor kortdurende werkzaamheden.

 

Handboek
Wegafzettingen 96a en 96b

 

Instructieboekje LI4
Korte klusjes

omvang 

 • 96a 108 pagina's
 • 96b 178 pagina’s 

 

 

omvang  

 • maatwerk aan aantal pagina's
 • maatwerk aan aantal geplastificeerde kaarten

 

alle standaard afzettingsfiguren 96a en 96b

 • op, vanaf en naast (niet-)autosnelwegen
 • binnen en buiten de bebouwde kom
 • voor statische en dynamische werkzaamheden
 • die korter of langer duren dan 1 dag

   

 

alle standaard afzettingsfiguren 96b

 • maatwerk
 • maatwerk 
 • maatwerk 
 • maatwerk 

 

gegroepeerd per

 • wegtype + werksituatie

 

 

 

gegroepeerd per

 • wegtype + werksituatie
 • snelheid + tijdsduur

 

praktisch hulpmiddel, maar …

 • beperkt zoeksysteem
 • veel doorverwijzingen naar andere pagina's
  bij korte klusjes
 • afzettingsfiguren zijn doorgeknipt getekend
 • zonder fotovoorbeelden uit de praktijk
 • gebruik van coderingen van verkeersborden

 

 

praktisch hulpmiddel door

 • eenvoudig zoeksysteem
 • géén doorverwijzingen naar andere pagina’s
   
 • afzettingsfiguren zijn aaneengesloten getekend
 • met fotovoorbeelden uit de praktijk
 • gebruik van afbeeldingen van verkeersborden

 

niet geschikt voor het bepalen van

 • de obstakelvrije zone
 • de maatgevende ontmoeting
 • de snelheid bij werk in uitvoering
 • de soort afzetting
 • het gebruik van een VRI
 

geschikt voor het bepalen van

 • de obstakelvrije zone
 • de maatgevende ontmoeting
 • de snelheid bij werk in uitvoering
 • de soort afzetting 

 

 

Eenvoudig zoeksysteem

Via 20 logische stappen leidt het Instructieboekje de gebruiker voor een specifieke locale werksituatie naar het juiste afzettingsfiguur en de bijbehorende bebording en bebakening. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uniek zoeksysteem.

 

Risico-inventarisatie

 

 1. Bepaal het wegtype waar je op gaat werken

 2. Bepaal de hoogste waarde van V85/Vmax

 3. Bepaal of er een afzetting nodig is

 4. Bepaal de werklocatie in het dwarsprofiel

 5. Bepaal of er een permanente verkeerssignalering aanwezig is

 6. Bepaal het soort werk

 7. Bepaal hoelang er gewerkt wordt

 8. Bepaal of de wegsituatie overzichtelijk is

 9. Bepaal het type toe te passen afzetting

 10. Bepaal de positie van de wegwerkers

 

Plan van Aanpak

 

 1. Kies het juiste kaartnummer in het zoeksysteem
 2. Ga naar de kaart met het juiste kaartnummer
 3. Bepaal het toe te passen afzettingsfiguur
 4. Bepaal de toe te passen afstanden voor bebakening
 5. Bepaal de toe te passen breedte van de vrije ruimte
 6. Bepaal de toe te passen snelheidsbeperking
 7. Bepaal de toe te passen opmerkingen bij het gekozen afzettingsfiguur
 8. Bepaal de toe te passen onderlinge afstand binnen de langsafzetting
 9. Bepaal de toe te passen aanvullende maatregelen
 10. Blijf altijd nadenken

 

Indeling

Het Instructieboekje Korte Klusjes LI4 voor werkzaamheden bij u in het bedrijf, op wegen die u zelf kunt specificeren, waarbij de werkzaamheden niet langer duren dan bij u gebruikelijk is heeft de volgende inhoud:

 

1 pagina     voorkant met uw NAW-gegevens
4 pagina's   algemene toelichting
4 pagina's   stap voor stap uitleg doorlopen Risico-inventarisatie
4 pagina's   stap voor stap uitleg uitwerken Plan van Aanpak
1 pagina      standaard invulformulier
maatwerk aantal pagina's   standaard afzettingsfiguren
2 pagina's   wat te doen bij calamiteiten

 

De voorkant en achterkant worden aan uw organisatie aangepast door het toevoegen van een foto uit uw dagelijkse praktijk en uw NAW-gegevens.

 

 

De bereikbaarheid tijdens calamiteiten wordt in het Instructieboekje vastgelegd, via een contactpersoon of afdeling met een telefoonnummer.

Deze gegevens dienen twee weken voor oplevering aangeleverd te worden.

 

Hieronder ziet u een voorbeeldpagina met toelichting en praktijkfoto’s.
In de toelichting worden geen verkeersbordnummers vermeld. Hiervoor in de plaats is het verkeersbord met een plaatje weergegeven.

 

 

Hieronder ziet u een voorbeeldpagina met standaard afzettingsfiguren. De figuren voor werkzaamheden bij hoge snelheid en relatief lange tijdsduur staan links en lopen naar rechts af tot eenvoudige afzettingen voor werkzaamheden bij lage snelheid en korte tijdsduur.

 

Digitale versie

Het Instructieboekje Korte klusjes wordt voortdurend aangepast aan aanvullende regelgeving en de wensen van gebruikers. Indien u altijd wenst te beschikken over de meest actuele versie, dan kunt u het Instructieboekje als pdf-bestand digitaal bestellen, waarbij het beveiligd is tegen ongeoorloofd gebruik. Dit betekend dat het boekje wel is in te zien, maar niet kan worden geprint. Ook kunnen er geen onderdelen uit worden verwijderd of gekopieerd. 
 

U kunt op deze versie een abonnement nemen, zodat u wijzigingen automatisch krijgt toegestuurd. Elke pagina is voorzien van een versienummer, zodat toekomstige wijzigingen duidelijk herkenbaar blijven.

Toepassing in bestekken

Indien u in (onderhouds)bestekken verwijst naar de toepassing van het Instructieboekje kan het boekje als pdf-bestand digitaal bij de aanbestedingsdocumenten worden gevoegd en bijvoorbeeld op de aanbestedingskalender worden geplaatst.
Indien er aannemers zijn die een bestek aanschaffen en/of hierop inschrijven, zal hiervoor per aannemer een prijs voor het Instructieboekje via u aan Veringmeier Verkeersmanagement worden betaald. Ook voor afdrukken ten behoeve van gewaarmerkte exemplaren, toezicht en uitvoering zal eenzelfde vaste prijs per stuk worden verrekend.

Kosten

Je kan het Instructieboekje LI4 bestellen voor de volgende bedragen (exclusief BTW):

 

1. Leveren Instructieboekje Korte klusjes 96b  maatwerk   per boekje
2.  Eenmalig aanpassen voor- en achterkant 50,00   (optioneel)
3. Administratie en verzendkosten  25,00   per levering
4. Leveren beveiligd digitaal bestand    op aanvraag

 

Al deze bedragen zijn exclusief B.T.W.
Levering vindt plaats binnen 2 weken na schriftelijke opdracht en aanlevering van de benodigde gegevens.
 

Leer werken met het instructieboekje via de