Veringmeier Verkeersmanagement maakt het toepassen van verkeersmaatregelen makkelijker     Minimaliseren

Met behulp van CADSIGN kan je in AutoCAD snel, nauwkeurig en betrouwbaar verkeersplannen tekenen. CADSIGN is modulair opgebouwd en komt standaard met ruim 6000 verkeerstekens waarvan de eigenschappen visueel in de kaart aangepast kunnen worden. Zo kan iedereen gemakkelijk een professioneel verkeersplan maken voor zowel tijdelijke als permanente verkeersmaatregelen.

Bestel de proefversie     Minimaliseren

Wilt u meer weten over CADSIGN, dé plugin voor verkeersplannen, en wat deze software voor uw organisatie kan betekenen?


Bezoek dan onze website cadsign.com


U kunt op deze site een proefversie bestellen, die u gedurende zeven unieke dagen gratis mag proberen binnen een termijn van 21 dagen. Via een speciaal webformulier kunt u op dezelfde pagina ook een offerte voor CADSIGN aanvragen.

 

Functies in CADSIGN     Minimaliseren

Met CADSIGN kunnen tekeningen gemaakt worden van tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen. Door geautomatiseerde handelingen kunnen er sneller situaties worden vastgelegd en ontworpen volgens wettelijke voorschriften. Belangrijke eigenschap van het tekenprogramma is dat je daadwerkelijk op de tekening ziet wat voor bord er bedoeld wordt, inclusief onderlinge schaalverhoudingen, aangepaste achtergrondschilden, symbolen en teksten. Ondanks de zeer uitgebreide bibliotheek met grafische symbolen kan de gebruiker toch snel zijn weg vinden binnen het programma door de gebruiksvriendelijke interface en de systematische indeling van onderdelen.


Er is geen diepgaande kennis van AutoCAD nodig om met CADSIGN te kunnen werken en CADSIGN gebruikt zijn eigen interface met menu´s binnen AutoCAD. Bovendien is het programma zo opgebouwd dat zelfs een niet verkeerskundige gebruiker snel professionele en betrouwbare verkeersplannen kan maken.


Met de basismodule kan de gebruiker alles tekenen wat nodig is om een kwalitatief goed verkeersplan te maken, zoals dragers, borden, wegmarkeringen, routes en omgevingsfactoren. Er wordt gebruik gemaakt van een bibliotheek met meer dan 6000 hoogwaardig grafische symbolen die in een geladen kaart gesleept kunnen worden. Van de getekende elementen worden kenmerken met standaardwaarden vastgelegd, die door de gebruiker eenvoudig zijn aan te passen. Zodra visuele kenmerken worden veranderd zijn ze direct zichtbaar op de kaart. Binnen getekende borden kunnen symbolen en andere borden worden gesleept, waarna automatisch een nieuw samengesteld blok wordt gemaakt. De gebruiker kan zowel overzichtstekeningen als dwarsdoorsnedes tekenen. Vervolgens kan vanuit het getekende verkeersplan een overzichtslijst met hoeveelheden worden samengesteld, waarop een filterfunctie zit. De lijst kan worden geëxporteerd naar pdf-formaat, opgeslagen en geprint. Alle data wordt opgeslagen in de tekening zelf, waardoor een externe database niet nodig is.

Snel en gemakkelijk tekeningen maken Uitgebreide bibliotheek met symbolen
Geautomatiseerde handelingen Slepen en plaatsen van standaard onderdelen
Realistisch beeld van de getekende onderdelen Modulair opgebouwde software
Overzichtstekeningen en dwarsprofielen Overzichtslijsten met hoeveelheden
Tijdelijke verkeersmaatregelen in CADSIGN     Minimaliseren

Werken

De werkruimte in elk denkbare vorm, wegwerkers, verkeersregelaars en een variatie aan werkvoertuigen

Inleiding

Losse borden maar ook de meest gebruikte bordcombinaties uit de Richtlijnen Werk in Uitvoering 96a/b zijn beschikbaar

Omleiding

Vooraankondigingen en omleidingsborden

met vrij invulbare teksten en symbolen

Nulpunt

Actieramen en waarschuwingshekken, met en zonder bebording, evenals RIMOB-schilden

Markering

Wegmarkeringen, zoals belijning, pijlen, symbolen, snelheden

en teksten in de tijdelijke gele kleur

Afzetting

Langsafzettingen en verkeerscheidingen met bakens, kegels, barriers, elementmarkeringen en hekken

Permanente verkeerstekens in CADSIGN     Minimaliseren

Dragers
Masten en portalen, voorzien van een uniek locatienummer, dragersymbool en masthoogte

Markering

Wegmarkeringen, zoals belijning, pijlen, symbolen, snelheden en teksten in vrij te kiezen kleuren

Bakens
Invulbare hectometerbordjes, bakens, kokers, afzetpaaltjes en schilden

Wegwijzers

Bewegwijzering voor hoofdwegen, bestemmingen en routes,

in de vorm van berm-, portaal- en mastborden

Borden

RVV- en onderborden, borden voor kabels en leidingen, (straat)namen, trambanen en A.P.V.

Verkeersregeling

Waarschuwingsborden, verkeerslichten voor weg- en busverkeer en matrixborden

Acties en kenmerken in CADSIGN     Minimaliseren

Acties

Afkruisen van borden of delen ervan en het plaatsen van toelichtende tekstblokken in een tekening

Routes

Permanente routes, voor OV en parkeren

en tijdelijke omleidingsroutes per weggebruiker

Omgeving

Gebouwen, locaties, meubilair en gebeurtenissen, inclusief NAW- en contactpersoon-gegevens

Regels

Verkeersregels, zoals maximumsnelheden, verboden

en functies zoals, fietsen, parkeren en lopen

Dwarsprofielen in CADSIGN     Minimaliseren

Referentie

Bij het tekenen van een referentie in de overzichtstekening wordt automatisch een venster geopend voor het dwarsprofiel

Aankleding

Wegmeubilair, zoals een abri, pinautomaat en tankstation,

en beplanting zoals bomen en struiken

Wegen

Compleet opgebouwde wegtypes uit de Richtlijnen Werk in Uitvoering 96a/b en losse weg- en bermonderdelen

Deelnemers

Allerlei verkeersdeelnemers voor zowel achteropkomend

als tegemoetkomend verkeer

Werken

De werkruimte, wegwerkers, verkeersregelaars

en een variatie aan werkvoertuigen

Nulpunt

Actieramen en waarschuwingshekken, met en zonder bebording, evenals RIMOB-schilden

Inleiding

Losse borden maar ook de meest gebruikte bordcombinaties zijn beschikbaar

Afzetting

Langsafzettingen en verkeerscheidingen met bakens, kegels, barriers, elementmarkeringen en hekken

Ga naar cadsign.com

en vraag een gratis

demo-versie aan.