publicatie 197

Reis- en route-informatie op en nabij vervoersknooppunten

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 1 december 2004
ISBN: 90 6628 409 9
Aantal pagina's: 116
Bestellen: klik hier...

 De uniformiteit van bewegwijzeringsystemen op en nabij vervoersknooppunten is niet altijd duidelijk. De verschillende vervoersbedrijven gebruiken ieder een eigen systeem om reis- en route-informatie te geven. De vormgeving en de plaatsing van de borden en informatiezuilen en de manier waarop informatie wordt aangeboden verschilt per locatie. Deze publicatie geeft richtlijnen voor uniforme reis- en route-informatie die voor iedereen begrijpelijk, duidelijk en uitvoerbaar is.

publicatie 197