Updatecursus C4
'Herziening Werk in uitvoering 96b'
Inleiding
 • Al enige jaren zijn de ‘Richtlijnen 96b voor Werken in Uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom‘ van kracht. Nadat de herziene publicatie 'Specificaties voor materiaal en materieel Werk in Uitvoering 96a/96b' maart 2013 is gepubliceerd zijn nu ook de maatregelenboeken van de CROW-publicatiereeks 96b 'Werk in Uitvoering' herzien. Dit betreft de volgende richtlijndelen:

  • Maatregelen naast de rijbaan;
  • Maatregelen op de rijbaan;
  • Maatregelen op kruispunten en rotondes;
  • Maatregelen op fiets- en voetpaden.


  De vier delen zijn samengevoegd in één deel ‘Maatregelen op wegen binnen en buiten de bebouwde kom’. Hiernaast is juni 2014 de herziene publicatie 'Beleid en proces veilig werken aan wegen' binnen de Online Kennisbank uitgebracht. Hiermee zijn zes boeken met betrekking tot de Richtlijnen 96b herzien.


  Speciaal voor mensen die zich beroepsmatig bezighouden met werkvoorbereiding, toezicht en uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen heeft Veringmeier Verkeersmanagement een 1-daagse updatecursus ontwikkeld. Tijdens de cursus worden de wijzigingen behandeld, zoals:

  1. Het vervangen van het zoeksysteem door selectieschema’s.
  2. De afstemming van de indeling van maatregelen op de functionele wegcategorieën.
  3. De afstemming van maatregelen op de maximum snelheid in de reguliere situatie.
  4. De afstemming van eisen op de basismaatregelen voor de veelvoorkomende standaardsituaties.


  Tijdens de cursus worden de volgende vier vragen beantwoord:

  1. Wat is er veranderd ten opzichte van de oude richtlijnen 96b?
  2. Welke consequenties heeft dit voor de te maken keuzes?
  3. Hoe kom je tot de juiste afzettingskeuze?
  4. Waarmee mag je een afzetting opbouwen?


  Cursisten zijn na afloop in staat om in de dagelijkse praktijk met de herziene Richtlijnen 96b te werken.

Voor wie
 • werkvoorbereiders, wegbeheerders, projectleiders, verkeerskundigen, directievoerders, toezichthouders, uitvoerders, die al kennis hebben van de oude richtlijnen en voldoende ervaring om hiermee te werken.

Leerdoel
 • kennis van alle wijzigingen

 • werken met veranderd selectiesysteem

Inhoud
 • herziening beleid en proces veilig werken aan wegen

 • herziening maatregelen naast de weg

 • herziening maatregelen op de weg

 • herziening maatregelen op fiets- en voetpaden

 • herziening specificaties voor materiaal en materieel

Methode
 • overdracht via vergelijkingen, overzichten en schema's

 • beantwoorden van vragen

 • leren werken met herziene selectiesysteem 96b

Resultaat
 • in staat om in de dagelijkse praktijk met de herziene Richtlijnen 96b te werken

Tijdsduur
 • 1 dag

 • van 08.00 tot 17.00 uur

Organisatie
Aantal deelnemers
 • minimaal 6 en maximaal 16 per cursusdag

Kosten
 • De kosten komen op € 300,00 per cursist.

 • Vraag naar onze prijs voor een cursus bij u in-company.

Inbegrepen
 • lunch

 • cursusmap als naslagwerk

 • bewijs van deelname

Benodigde voorkennis
 • de Richtlijnen 96b van 2005

Extra aan te bevelen