Nut en de noodzaak van fietspaaltjes

 

Nederland is bezaaid met paaltjes, vaak staan ze aan een begin van een fietspad om te voorkomen dat er auto's geparkeerd worden of dat auto's het fietspad als doorsteek gebruiken.

Handboeken

In het handboek 'Ontwerpwijzer Fietsverkeer' staat duidelijk dat paaltjes een noodmaatregel zijn. Alleen als ze dringend noodzakelijk zijn en het fietspad anders in gebruik raakt als parkeerplaats of rijbaan. In het handboek staan eisen die aan paaltjes worden gesteld; goed zichtbaar (goed verlicht) en haaks op de rijrichting.


Het handboek, 'Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom' (ASVV) voegt daar nog aan toe:

  • Paaltjes moeten voorzien zijn van retroreflecterend materiaal met afwisselend rood-witte banden.
  • De ruimte tussen de paaltjes moet 1,50 m zijn zodat 2 fietsers er met zijn tweeën tussen door kunnen fietsen.
  • Paaltjes moeten worden ingeleid door 'markering met reliëf' op het wegdek.


Ongelukken en bereikbaarheid

Een belangrijk uitgangspunt is de verkeersveiligheid van fietsers. De paaltjes zorgen landelijk voor steeds meer ongelukken. Met name fietsersgroepen (scholieren) zien de paaltjes vaak over het hoofd.


Ook de bereikbaarheid van de regionale hulpdiensten is van belang. Door de paaltjes worden de aanrijtijden onnodig verlengd. Daar komt nog bij dat er geen uniforme paaltjes worden toegepast binnen de verschillende gemeenten. Daardoor is het ondoenlijk voor de hulpdiensten om de sleutels, die nodig zijn voor het verwijderen van de paaltjes, goed te beheren.


Sanering fietspaaltjes

Om fietsroutes in de winter sneeuwvrij te maken worden door wegbeheerders veel paaltjes tijdelijk verwijderd. Aan het einde van de winter kan er voor gekozen worden om een paaltje alleen terug te plaatsen als er klachten komen. Zorg daarbij voor een goede registratie van de klachten, zodat ook in de toekomst kan worden achterhaald waarom het paaltje teruggeplaatst is.


Het Fietsberaad heeft een keuzeschema sanering paaltjes op fietspaden opgesteld. Het schema bevat 5 vragen:

  1. Is er (zonder paaltje) een probleem?
  2. Kan het probleem ook opgelost worden zonder paaltje?
  3. Wat is de beste locatie voor een paaltje?
  4. Is een goede vormgeving van het paaltje mogelijk?
  5. Is het probleem groter dan de nadelen van het paaltje?


Download hier