handboek

Handboek Gedragscode Bewuste Bouwers

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Stichting Bewuste Bouwers te Zoetermeer, tel. (079) 325 24 25, www.bewustebouwers.nl
Verschijningsdatum: juli 2019
Aantal pagina's: 72
Download: klik hier...

Om in te spelen op recente ontwikkelingen is het van belang dat periodiek gekeken wordt naar de werkwijze van Bewuste Bouwers en de daarbij gehanteerde gedragscode. Recent is de geldende gedragscode getoetst en naar aanleiding daarvan zijn de gedragscode, de normkaarten en het handboek geactualiseerd.


De normkaarten zijn aangepast. De normregels zijn nu niet meer als ‘tips’ maar als ‘normeisen’ gepubliceerd, verdeeld in ‘Maatregelen’ en ‘Bewustwording & Communicatie’. Daarbij is weer de verdeling gehanteerd ‘Norm’ en ‘Boven de norm’ waarbij er in de onderwerpen een verschuiving is doorgevoerd.Om meer helderheid en uniformiteit te krijgen is de soms summiere omschrijving uit het handboek gedragscode Bewuste Bouwers versie 3 uitgebreid en aangepast. Om het voor de bouwplaats verantwoordelijken eenvoudiger te maken, zijn hiervoor ‘Werkkaarten’ ontwikkeld, waarin de eisen en de toelichting op de eisen zijn gekoppeld.Ook is een wijziging doorgevoerd in het toekennen van de puntenscore.

 

Handboek Gedragscode versie 4