Brochure

Overtredingen strenger bestraft : Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Inspectie SZW te Utrecht, tel 0800-5151 www.inspectieszw.nl
Verschijningsdatum: 2013
Bestandsgrootte: 1388 kb
Bestandstype: pdf
Download: klik hier...

Vanuit maatschappij en politiek klinkt de roep om een stevigere aanpak van het overtreden van arbeidswetten en fraude met uitkeringen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om illegale arbeid of slechte werkomstandigheden. Daarom is er een nieuwe wet van kracht geworden: de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. Met nieuwe en strengere maatregelen wil de overheid overtredingen ontmoedigen en uiteindelijk uitbannen.
Rechtvaardigheid staat daarbij voorop: eerlijke concurrentie, goede arbeidsomstandig-heden voor iedereen en sociale voorzieningen voor wie dat echt nodig heeft.

publicatie 106