Brochure

Verkeerstekenscan

Soort uitgave: brochure
Uitgever: Veringmeier Verkeersmanagement, tel. (0182) 635 216, www.verkeersmaatregelen.nl
Verschijningsdatum: 2015
Aantal pagina's: 8
Download: klik hier...

De RVV 1990 geeft aan dat in de meeste gevallen terughoudend moet worden omgegaan met het plaatsen van verkeersborden. Het 'zomaar' weghalen van verkeersborden doet echter afbreuk aan de verkeersveiligheid. Bovendien is dit in strijd met de door de wegbeheerder in acht te nemen zorgplicht jegens de weggebruiker. Bij het ontbreken van borden of onjuist geplaatste borden kunnen juridisch problemen optreden op het gebied van aansprakelijkheid en handhaving.


Veringmeier Verkeersmanagement zorgt met de Verkeerstekenscan voor een sanering van verkeerstekens aan de hand van in overleg met de wegbeheerder vastgestelde saneringsregels.


Voor meer informatie neem contact met ons op.


brochure