KpVV bericht 133

Aanpak schoolmobiliteit begint met gedrag ouders

Soort uitgave: KpVV bericht
Uitgever: KpVV te Utrecht, tel. (030) 291 82 00, www.kpvv.nl
Verschijningsdatum: december 2013
Bestandsgrootte: 1,53 mb
Bestandstype: pdf
Download: klik hier...

In veel gemeenten zijn er klachten over de mobiliteit rond basisscholen. Hoewel er vaak geen objectief veiligheidsprobleem is, ervaren ouders dit wel. Daardoor durven veel ouders hun kinderen niet zelfstandig naar school te laten gaan.
Oplossingen worden vaak gezocht in de inrichting van de schoolomgeving en de schoolroute. Maar dat lost niet altijd het werkelijke probleem op: het gedrag van ouders. In een bijeenkomst van het KpVV over gedrag stond de mobiliteit naar de basisschool centraal. De uitkomsten vindt u in dit bericht.

KpVV bericht