kader vergunningverlening

Beoordeling van objecten langs autosnelwegen

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart , www.rijksoverheid.nl
Verschijningsdatum: 21 oktober 2011
Aantal pagina's: 30
Download: klik hier...

Afleiding kan een veilig gebruik in de weg staan. Tijdens de rijtaak wordt een weggebruiker geconfronteerd met visuele informatie, die deels wel en deels niet relevant is voor de rijtaak. In het laatste geval spreken we van ‘visuele afleiding’. Met dit kader kunnen Rijkswaterstaat (op basis van de Wbr) en andere vergunningverlenende overheden (met name op basis van de Wabo) voor objecten langs auto(snel)wegen beoordelen in hoeverre de verkeersveiligheid in het geding is.Rijkswaterstaat

Beoordeling van objecten langs autosnelwegen


21 oktober 2011

publicatie