rapport

Effects of roundabouts on road casualties in the Netherlands

Soort uitgave: rapport
Uitgever: SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33, www.swov.nl
Verschijningsdatum: 12 november 2010
Aantal pagina's: 48
Download: klik hier...

Deze studie analyseert de veiligheidseffecten van rotondes, waarbij gekeken is naar de verkeersveiligheidseffecten van alle rotondes (voor zover bekend) die in de periode 1999-2005 in Nederland zijn aangelegd. Er is daarbij gebruikgemaakt van gegevens vóór en ná de aanleg van de rotonde, met speciale aandacht voor verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden. Het rapport bevat tevens een vergelijking kruispunten en rotondes, aan de hand van representatieve steekproeven.SWOV

Effects of roundabouts on road casualties

in the Netherlands

rapport