publicatie

Richtlijn drempels, plateaus en uitritten

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: CROW te Ede, tel. (0318) 62 04 10, www.crow.nl
Verschijningsdatum: 10 november 2014
Aantal pagina's: 80
Bestellen: klik hier...

De richtlijn drempels, plateaus en uitritten bevat de meest actuele kennis op dit gebied. De kennis helpt de wegbeheerder bij het afwegen van risico’s en bij het maken van de juiste keuze voor een snelheidsremmer. Hierbij wordt rekening gehouden met de integrale omgeving waarin deze wordt aangelegd.

 

publicatie