rapportage

Samenvattingsrapportage Actie 3 Smart Mobility Board Human Factors

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: Landelijk Verkeers Management Beraadlmvb
Verschijningsdatum: 2020
Aantal pagina's: 27
Download: klik hier...

In het Landelijk Verkeers Management Beraad (LVMB) is afgesproken, in het kader van de Samenwerkingsagenda Smart Mobility, een aantal thema’s / perspectieven uit te werken. Een van deze thema’s is “Informatieload van de weggebruiker”, aangemerkt als uitwerkingsactie 3. Doel van dit traject is het ontwikkelen van state- of-the-art kennis in relatie tot de effecten van Smart Mobility-ontwikkelingen op taakbelasting en gedrag van gebruikers, en daarmee op de gevolgen voor publieke belangen, waaronder primair de verkeersveiligheid. Deze kennis is gebundeld in de totstandkoming van het toetsingskader voor Smart Mobility diensten. Dit toetsingskader moet de leidraad gaan vormen om als overheid actief of op verzoek mee te denken in deze ontwikkelingen en een oordeel te vormen over bepaalde diensten.

 

Samenvatting