publicatie

Zakboek WVW 1994 - Wegenverkeerswet

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: SDU te Den Haag, tel. (070) 378 99 11, www.sdu.nl
Verschijningsdatum: 11 december 2015
ISBN: 90 5903 334 5
Aantal pagina's: 390
Bestellen: klik hier...

In deze twintigste druk van het zakboek WVW treft u de tekst aan van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede de voor de uitvoering van die wet relevante bepalingen uit het Kentekenreglement, het Reglement rijbewijzen, de Regeling voertuigen en de Algemene wet bestuursrecht. Tevens is de tekst van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 opgenomen. Het zakboek WVW is geënt op de onderwijspraktijk. Elk artikel wordt ter zake kundig toegelicht.

publicatie