factsheet

Duurzaam Veilig: achtergronden bij de vijf principes

Soort uitgave: factsheet
Uitgever: SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33, www.swov.nl
Verschijningsdatum: februari 2010
Aantal pagina's: 5
Download: klik hier...

De verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig is gebaseerd op vijf principes. Deze vijf principes betreffen de functionaliteit van wegen, de homogeniteit van massa en/of snelheid en richting, fysieke en sociale vergevingsgezindheid, herkenbaarheid en voorspelbaarheid van wegen en gedrag, en statusonderkenning. Deze factsheet beschrijft de theorieën en wetenschappelijke achtergronden die aan deze principes ten grondslag liggen.SWOV


Duurzaam Veilig:

achtergronden bij de vijf principes

factsheet