publicatie

Herkenning van wegen buiten de bebouwde kom door weggebruikers

Soort uitgave: publicatie
Uitgever: SWOV te Leidschendam, tel. (070) 317 33 33, www.swov.nl
Verschijningsdatum: mei 2007
Aantal pagina's: 77
Download: klik hier...

Binnen een duurzaam veilig weg- en verkeerssysteem worden menselijke fouten voorkomen door een wegomgeving aan te bieden die herkenbaar is. Herkenbaarheid van een weg wil zeggen dat het wegtype voor de weg-gebruiker van andere wegtypen te onderscheiden is en dat bovendien duidelijk is wat hij er kan verwachten en wat er van hem verwacht wordt. De weggebruiker kan de wegcategorie waarop hij rijdt, herkennen aan de wegkenmerken. Daartoe moeten wegen van dezelfde categorie zo veel mogelijk op elkaar lijken (uniform zijn vormgegeven); tussen de verschillende wegcategorieën moeten de verschillen daarentegen zo groot mogelijk zijn.SWOV


Herkenning van wegen buiten de bebouwde kom door weggebruikers

publicatie