spreadsheet

Meerstrooksrotondeverkenner

Soort uitgave: spreadsheet
Uitgever: Provincie Zuid-Holland, www.zuid-holland.nl
Verschijningsdatum: 2014
Bestandsgrootte: 1,91 MB
Bestandstype: Excel sheet (xls)
Download: klik hier...

Deze versie van de Meerstrooksrotondeverkenner is ontwikkeld door de provincie Zuid-Holland. Hiermee kunnen de capaciteiten en gemiddelde wachttijden van verschillende rotondevormen worden berekend in een stationaire toestand. De spreadsheet maakt gebruik van lineaire capaciteitsformules, die door ir. L.G.H. Fortuijn zijn afgeleid van de basisformule van prof. Ph.H. Bovy (Zwitserland). De parameters zijn bepaald met behulp van verkeersonderzoek op Nederlandse rotondes. Daarop gebaseerd is de spreadsheet in samenwerking met Fortuijn gemaakt door ir. P.J. Carton.

spreadsheet